Vuorottelukorvauksen määrä ja maksaminen

Vuorottelukorvaus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.

 

Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan työttömyyspäivärahasta, jossa ei ole mukana korotusosaa tai korotettua ansio-osaa.

Vuonna 2022 peruspäivärahasta laskettu vuorottelukorvaus on 25 e/pv. Vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa enintään 5 päivältä kalenteriviikossa. Se on verollista tuloa.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan vuorottelukorvauksesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Ilmoita muutoksista

Jos saat vuorotteluvapaasi aikana työ- tai muita ansiotuloja, tulot sovitellaan kuten muissakin työttömyysetuuksissa. Jos teet vuorotteluvapaan aikana osa-aikaista työtä tai saat tuloa yrittäjänä, voit arvioida laskurilla, miten työtulosi vaikuttavat vuorottelukorvauksen määrään.

Lue lisää