Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa asiakkaan toimeentulon kuntoutuksen ajalta. Kunnan sosiaalipalvelujen järjestämässä kuntoutuksessa kuntoutusrahaa voidaan maksaa, kun kuntoutuspäätös on tehty

  • päihdehuoltolain
  • lastensuojelulain tai
  • vammaispalvelulain mukaisena.

Lisäksi nuoren kuntoutusraha voidaan myöntää 16–19-vuotiaalle ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi, kun kuntoutus perustuu nuoren kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan.

Kuntoutusrahan yleiset myöntöedellytykset

Kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten tulee täyttyä riippumatta siitä, minkä lain mukaan kuntoutusta järjestetään. Kuntoutusrahaa voi saada kun

  • asiakas on 16–67-vuotias
  • kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy
  • asiakas on estynyt työstä kuntoutuksen vuoksi
    • Osakuntoutusrahaa voidaan maksaa silloin, jos asiakkaan tavanomaista työaikaa on kuntoutuspäivänä lyhennetty vähintään 40 %
  • asiakkaalle on tehty hyväksyttävä kuntoutuspäätös.

Kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi tarvitaan tiedot kuntoutuspäätöksestä, jonka laatii kunnan edustaja.

Tiedot Kelalle

Ilmoita kuntoutuspäätöksen tiedot Kelaan lomakkeella KU114 (pdf) ja merkitse mihin lakiin kuntoutus perustuu. Voit ilmoittaa kuntoutuspäätöksen tiedot muutoinkin kuin Kelan lomakkeella, mutta varmista silloin, että ilmoituksesta selviää vastaavat tiedot.

Jos teet asiakkaalle kuntoutuspäätöksen yksilölliseen päihdehuoltolain mukaiseen päihdekuntoutukseen, neuvo asiakasta toimittamaan Kelaan myös kuntoutus- tai huoltosuunnitelma.

Kerro asiakkaalle, että kuntoutusraha maksetaan toteutuneesta kuntoutuksesta kuntoutuksen toteuttajan antaman osallistumistodistuksen perusteella. Osallistumistodistuksen ja muut liitteet voi toimittaa Kelaan helposti asiointipalvelun kautta.

Lue lisää