Lastenhoidon tuen laskutus

Kela laskuttaa kunnilta lastenhoidon tuen etukäteen joka kuukausi. Kunnat saavat laskun noin kuukauden 10. päivä, ja laskun eräpäivä on saman kuukauden noin 20. päivä. Laskutuksen aikataulua ei voi muuttaa, sillä se on määrätty laissa.

Kela lähettää laskun kuntiin vain, jos maksettavaa muodostuu. Nolla- ja miinussummaisia laskuja ei lähetetä.

Jos kunta ei ole ottanut käyttöön verkkolaskutusta lastenhoidon tuessa, lasku toimitetaan paperisena.

Kela lähettää kunnille joka kuukauden lopussa saaja- ja maksuluettelot, joissa on eritelty tukien saajat ja maksetut tuet.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää

  • laskutuksesta ja laskutusosoitteista, ota yhteyttä osoitteeseen myyntilaskut@kela.fi
  • lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluetteloista, ota yhteyttä osoitteeseen palautukset@kela.fi
  • muista lastenhoidon tuen toimeenpanoa koskevista asioista, ota yhteyttä osoitteeseen lastenhoidontuet@kela.fi.