Kelan hankkeet

Tarkemmat kuvaukset hankkeista löytyvät omilta sivuiltaan.

Lastu-projekti

Lastu-projektissa (2022–2026) kehitetään ja kokeillaan uutta lasten perhekuntoutusta.

Elinvoimaa kuntoutuksesta -projekti

Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektissa (2022–2025) kehitetään ja kokeillaan uutta ryhmäkuntoutusta aikuisille.

TULES kuntoon -projekti

TULES kuntoon -projekti (2022–2024) edistää etäkuntoutuksen hyödyntämistä tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksessa. Lisäksi projektissa varmistetaan Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua sekä tietoturvaa ja tietosuojaa.

Muutos III -hanke

Muutos III -hankkeessa (2021–2024) tutkitaan uusia, kehitettyjä kuntoutuksen palvelumuotoja ja kuntoutuspalveluita, joiden sisällössä tai rakenteessa on tapahtunut muutos.

Muutos II -hanke

Muutos II -hanke (2020–2023) tutkii rekisteröitymismenettelyyn perustuvien kuntoutuspalveluiden järjestämistä ja sitä, missä määrin uudet palvelukuvaukset toteutuvat Kelan kuntoutuspalveluissa.

Kuntoutuksen alue-erot -hanke

Kuntoutuksen alue-erot -hankkeessa (2020–2022) tutkitaan asiakkaiden ohjautumista ja osallistumista Kelan kuntoutukseen ja sitä, millaisia alueiden välisiä eroja ja erojen syitä niissä on tunnistettavissa.

Kela sote-keskuksissa -projekti

Kela sote-keskuksissa -projektissa (2020–2022) kehitetään Kelan ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten välistä yhteistyötä.

Kela sairaalassa -projekti

Kela sairaalassa -projektissa (2020–2022) kehitetään Kelan ja erikoissairaanhoidon välistä kuntoutusyhteistyötä.

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa (2020–2023) kokeillaan ja kehitetään pitkäaikaistyöttömille valmennuksellista kuntoutuspalvelua ja siihen ohjautumista.

Rekisteröitymismenettelyn kokeilu

Rekisteröitymismenettelyn kokeiluprojektissa (2019–2023) selvitetään, miten rekisteröitymismenettely toimii kuntoutuspalvelujen hankintatapana.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa (2018–2022) kokeillaan ja kehitetään kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen.