Sairaanhoitokorvaukset

Tässä osiossa on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat toimenpiteestä, tutkimuksesta tai hoidosta, joka on annettu yksityisessä terveydenhuollossa.

Kela maksaa sairaanhoitokorvausta tarpeellisista sairauden hoidon kustannuksista. Tarpeellinen hoito on

 • sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi annettua
 • yleisesti hyväksytyn hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa.

Tarpeellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon

 • kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset (Käypä hoito -suositukset)
 • yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet (STM)
 • terveydenhuollon palveluvalikoima, joka määritellään terveydenhuoltolain §:ssä 7 a.

Hammashoidon korvaukset

Hammashoidon korvaukset -osiossa on tietoa suunhoidon ammattilaisille. Osiosta löytyvät hammashoidon toimenpidekoodit, korvaustaksat ja toimenpidekohtaiset soveltamisohjeet.  

Oikeus sairaanhoitokorvaukseen pitää tarkistaa suorakorvausmenettelyssä

Jos terveydenhuollon ammattilainen on mukana suorakorvausmenettelyssä, palveluntuottaja hakee sairaanhoitokorvauksen Kelasta. Palveluntuottajan pitää tarkistaa, että asiakkaalla on oikeus sairaanhoitokorvaukseen.

Tarkista asiakkaan oikeus sairaanhoitokorvaukseen Kela-kortista tai voimassa olevasta henkilökortista, jossa on sairausvakuutustiedot. Jos asiakas ei pysty todistamaan olevansa oikeutettu, on palveluntuottajan perittävä asiakkaalta koko palvelun hinta.

Tarkista, mitä palveluntuottajan pitää huomioida kansainvälisissä tilanteissa.

Tarkista korvauksen määrä ja toimenpidekoodi taksaluettelosta

Sairaanhoitokorvausten taksaluettelossa on korvaustaksat ja toimenpidekoodit.

Korvaustaksa tarkoittaa Kelan maksaman sairaanhoitokorvauksen määrää. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin taksaluettelossa ilmoitettu korvaustaksa, Kela maksaa perityn palkkion määrän.

Tutustu taksaluetteloihin.

Kenen antamaa hoitoa korvataan

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvauksia seuraavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamasta hoidosta ja tutkimuksesta:

 • lääkäri
 • hammaslääkäri
 • psykologi
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • kätilö
 • fysioterapeutti
 • suuhygienisti
 • erikoishammasteknikko.

Ammattihenkilöllä pitää olla Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan Suomessa.

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajalla pitää olla Aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen.

Opiskelijan antaman hoidon korvaaminen

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvausta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden antamasta hoidosta tietyillä ehdoilla.

Jos henkilö opiskelee muuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi, Kela ei maksa hänen antamastaan hoidosta sairaanhoitokorvausta opiskeluvaiheessa.

Lääketieteen opiskelija

Kela voi myöntää sairaanhoitokorvauksia Suomessa tai ulkomailla opiskelevan lääketieteen opiskelijan antamasta hoidosta seuraavissa tilanteissa:

 • Opiskelija toimii tilapäisesti lääkärin tehtävässä perusterveydenhuollon toimintayksikössä. Kela voi myöntää sairaanhoitokorvauksia, jos opiskelija on suorittanut hyväkysytysti vähintään 5 ensimmäisen opintovuoden opinnot.
 • Opiskelija toimii tilapäisesti lääkärin tehtävässä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kela voi myöntää sairaanhoitokorvauksia, jos opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään 4 ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat lääketieteen opinnot. Huomaa, että lääketieteen opiskelija voi työskennellä terveyskeskuksessa vain vuodeosastolla.

Kela korvaa opiskelijan antamaa hoitoa

 • asiakkaan omalla hakemuksella
 • suorakorvausmenettelyssä, jos vastaanotolle on tehty sopimus palveluntuottajanumerolla.

Lääketieteen opiskelija selvittää antamansa hoidon omalla yksilöintitunnuksellaan. Lomakkeessa pitää olla valvovan lääkärin tiedot.

Hammaslääketieteen opiskelija

Suomessa tai ulkomailla opiskeleva hammaslääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti hammaslääkärin tehtävissä. Kela voi maksaa sairaanhoitokorvauksia hammaslääketieteen opiskelijan antamasta hoidosta, jos opiskelija on suorittanut vähintään 4 ensimmäiseen vuoteen kuuluvat hammaslääketieteen opinnot.

Hammaslääketieteen opiskelija ei voi toimia suuhygienistin tehtävissä.

Kela korvaa opiskelijan antamaa hoitoa

 • asiakkaan omalla hakemuksella
 • suorakorvausmenettelyssä, jos vastaanotolle on tehty sopimus palveluntuottajanumerolla.

Hammaslääketieteen opiskelija selvittää antamansa hoidon omalla yksilöintitunnuksellaan. Lomakkeessa pitää olla valvovan hammaslääkärin tiedot.

Lue lisää