Etuustietopalvelu Kelmu

 

Etuustietopalvelu Kelmu on tarkoitettu niille viranomaisille ja Kelan yhteistyökumppaneille, joilla on lain mukaan oikeus saada Kelan etuustietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Eri käyttäjätahot näkevät Kelmussa eri asioita. Kelmussa on muun muassa tietoja

 • etuuksien vireillä olosta
 • etuusratkaisusta
 • maksuista
 • vakuuttamistiedoista
 • perintätiedoista
 • lääkekatosta.

Kunta näkee tietoja toimeentulotuen asiakkaasta ja Kelan tekemistä perustoimeentulotukipäätöksistä. Kunta voi myös tehdä Kelmun kautta maksuvaatimuksia eli esittää etuuden maksamista kunnalle.

Kelmu ei poistu käytöstä tulorekisterin laajenemisen yhteydessä

Vuoden 2021 alusta lähtien Kela ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisteriin ei kuitenkaan ilmoiteta tietoja perustoimeentulotuesta. Kelmu pysyy käytössä tulorekisterin laajenemisen jälkeenkin.

Kelmuun tunnistautuminen ja valtuudet

Suomi.fi-tunnistus on otettu käyttöön Etuustietopalvelu Kelmussa 26.9.2020. Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Voit tunnistautua mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

1.2.2021 alkaen voit käyttää Etuustietopalvelu Kelmua vain, jos käytössäsi on:

Lue lisää

Valtuudet

Pyydä Suomi.fi-valtuus mahdollisimman pian. Tarvitset Kelmua varten toisen tai molemmat seuraavista Suomi.fi-valtuuksista:

 • etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti
 • työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu.

Jos asioit esimerkiksi kunnan tai säätiön puolesta, hae valtuus valtuushakemuksella. Valtuuden voi antaa henkilö, joka on saanut valtuutusoikeuden kyseisessä organisaatiossa.

Lue ohjeet:

Jos asioit yrityksen puolesta tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana, voit pyytää ja antaa valtuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Joissakin tapauksissa et tarvitse valtuutta, vaan voit asioida asemasi perusteella.

Lue ohjeet:

Lue lisää

Kelmu ja toimeentulotuki

Etuustietopalvelun avulla kunta näkee tiedot Kelan tekemistä perustoimeentulotuen päätöksistä. Kela välittää kunnalle Kelmuun integroidulla eTotu-palvelulla seuraavat tiedot:

 • asiakkaan sosiaalityön tarve
 • asiakkaan täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarve
 • ilmoitus alennetusta perusosasta
 • ilmoitus alle 25-vuotiaasta työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 4 kuukautta
 • ilmoitus 25 vuotta täyttäneestä työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 12 kuukautta
 • ilmoitus maahanmuuttajasta, joka on saanut toimeentulotukea 2 kuukautta.

Tiedot näkyvät Kelmussa seuraavasti:

 • yhteydenotot ja ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta välittömästi
 • kiireellisenä tehdyt hakemukset sekä työttömiä ja maahanmuuttajia koskevat ilmoitukset samana päivänä
 • täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset ja ilmoitukset alennetusta perusosasta  perustoimeentulotuen päätöksen jälkeisenä päivänä.

Kelmun eTotu-palvelun kautta voi siirtää väärään kuntaan toimitetut ilmoitukset toiseen kuntaan 26.9.2020 alkaen

Jos Kelan toimittama ilmoitus ei kuulu esimerkiksi muuton vuoksi kuntaan, jonne ilmoitus on alun perin toimitettu, voi kunnan käsittelijä itse jatkossa siirtää ilmoituksen toiseen kuntaan. Toiseen kuntaan siirtäminen on mahdollista kaikille ilmoituksille eikä siirtäminen edellytä yhteydenottoa Kelaan.

Häiriöt

Jos huomaat palvelussa häiriön, ilmoita siitä Kelan tekniseen tukeen tekninentuki@kela.fi. Häiriöitä korjataan arkisin klo 8–17.

Lue lisää