Etuustietopalvelu Kelmu

 

Etuustietopalvelu Kelmu on tarkoitettu niille viranomaisille ja Kelan yhteistyökumppaneille, joilla on lain mukaan oikeus saada Kelan etuustietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Eri käyttäjätahot näkevät Kelmussa eri asioita. Kelmussa on muun muassa tietoja

 • etuuksien vireillä olosta
 • etuusratkaisusta
 • maksuista
 • vakuuttamistiedoista
 • perintätiedoista
 • lääkekatosta.

Kunta voi myös tehdä Kelmun kautta maksuvaatimuksia eli esittää etuuden maksamista kunnalle. Kunta voi hakea Kelmusta työmarkkinatuen laskuun liittyvät henkilöluettelot ja lokakuusta 2021 alkaen myös lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluettelot.

Kelmu ja toimeentulotuki

Etuustietopalvelun avulla kunta näkee tiedot Kelan tekemistä perustoimeentulotuen päätöksistä. Kela välittää kunnalle Kelmuun integroidulla eTotu-palvelulla seuraavat tiedot:

 • asiakkaan sosiaalityön tarve
 • asiakkaan täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarve
 • ilmoitus alennetusta perusosasta
 • ilmoitus alle 25-vuotiaasta työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 4 kuukautta
 • ilmoitus 25 vuotta täyttäneestä työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 12 kuukautta
 • ilmoitus maahanmuuttajasta, joka on saanut toimeentulotukea 2 kuukautta.

Tiedot näkyvät Kelmussa seuraavasti:

 • yhteydenotot ja ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta välittömästi
 • kiireellisenä tehdyt hakemukset sekä työttömiä ja maahanmuuttajia koskevat ilmoitukset samana päivänä
 • täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset ja ilmoitukset alennetusta perusosasta  perustoimeentulotuen päätöksen jälkeisenä päivänä.

Kelmun eTotu-palvelun kautta voi siirtää väärään kuntaan toimitetut ilmoitukset toiseen kuntaan 26.9.2020 alkaen

Jos Kelan toimittama ilmoitus ei kuulu esimerkiksi muuton vuoksi kuntaan, jonne ilmoitus on alun perin toimitettu, voi kunnan käsittelijä itse jatkossa siirtää ilmoituksen toiseen kuntaan. Toiseen kuntaan siirtäminen on mahdollista kaikille ilmoituksille eikä siirtäminen edellytä yhteydenottoa Kelaan.

Kelmuun tunnistautuminen

Kelmuun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Voit tunnistautua mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Voit käyttää Etuustietopalvelu Kelmua vain, jos käytössäsi on:
 • vahva Suomi.fi-tunnistusväline ja
 • tarvittava Suomi.fi-valtuus.

Valtuudet

Kelmun käyttöä varten tarvitset vähintään Suomi.fi valtuuden

 • etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti

Lisäksi kunnan käsittelijä voi tarvita toisen tai molemmat seuraavista valtuuksista:

 • työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu
 • lastenhoidon tuen aineistojen tarkastelu (tarvitaan lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluetteloa varten)

Jos kuntayhtymä hoitaa näitä asioita kunnan puolesta, kunnasta annetaan asiointivaltuudet kuntayhtymälle. Ilman niitä kuntayhtymän toimihenkilöt eivät näe Kelan eTotu-palvelun kautta ilmoittamia tietoja. Kuntayhtymässä haetaan valtuushakemuksella edustajan valtuutusoikeus näihin valtuusasioihin ja annetaan edustamisvaltuudet henkilöille, jotka hoitavat jäsenkuntien Kelmu-asioita.

Jos asioit esimerkiksi kunnan tai säätiön puolesta, pyydä valtuus oman organisaatiosi henkilöltä, joka on saanut oikeuden antaa näitä asiointivaltuuksia.

Jos asioit yrityksen puolesta tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana, voit pyytää ja antaa valtuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Joissakin tapauksissa et tarvitse valtuutta, vaan voit asioida asemasi perusteella.

Lue ohjeet:

Jos asioit yrityksen puolesta tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana, voit pyytää ja antaa valtuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Joissakin tapauksissa et tarvitse valtuutta, vaan voit asioida asemasi perusteella.

Lue ohjeet:

Kelmu ei poistu käytöstä tulorekisterin laajenemisen yhteydessä

Vuoden 2021 alusta lähtien Kela ilmoittaa tulorekisteriin (Henkilöasiakkaat-osio) tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisteriin ei kuitenkaan ilmoiteta tietoja perustoimeentulotuesta. Kelmu pysyy käytössä tulorekisterin laajenemisen jälkeenkin.

Häiriöt

Jos huomaat palvelussa häiriön, ilmoita siitä Kelan tekniseen tukeen tekninentuki@kela.fi. Häiriöitä korjataan arkisin klo 8–17.

Lue lisää