Muutoksista ilmoittaminen

On tärkeää, että Kela saa ajoissa tiedon tuen määrään ja myöntämiseen vaikuttavista muutoksista. Näin vältytään liikamaksulta ja takaisinperinnältä.

Muutosilmoitukset on tehtävä perhekohtaisesti, sillä yksityisen hoidon tuki on perhekohtainen etuus.

Kelaan täytyy ilmoittaa yksityisen hoidon tukeen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat

  • hyväksyntää, jonka kunta antaa varhaiskasvatuksen tuottajalle
  • varhaiskasvatuksen tuottajan toimintaa (esim. omistajan vaihtuminen tai uusi toimipiste)
  • lapsen hoitoaikaa tai hoitosuhteen kestoa
  • hoitomaksun määrää.

Varhaiskasvatuksen tuottaja voi ilmoittaa muutoksista

Kesäajan hoitotietojen ilmoittaminen

Jos lapsen hoitojärjestelyt muuttuvat kesällä, yksityisen hoidon tukea saavan perheen on ilmoitettava siitä Kelaan. Tavallisia muutoksia hoitojärjestelyissä kesällä ja alkusyksystä ovat

  • muutokset lapsen hoitoajassa
  • muutokset hoitomaksun määrässä
  • hoitopaikan tai hoitajan vaihtuminen
  • kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloittaminen
  • lapsesta tulee esikouluikäinen.

Hoitomaksun kokonaismäärän ilmoittaminen

Jos hoitomaksuun tulee muutoksia kesäksi, perheen pitää ilmoittaa hoitomaksun kokonaismäärä, ei perheen maksettavaksi jäävän omavastuun määrää.

Kela perii liikaa maksetun tuen perheeltä

Jos yksityisen hoidon tukea on maksettu liikaa, Kela perii tuen takaisin perheeltä. Tukea ei peritä varhaiskasvatuksen tuottajalta, koska samalla pitäisi oikaista jo tehty ennakonpidätys, eikä Kela voi tehdä sitä.

Jos varhaiskasvatuksen tuottaja on kuitenkin jo palauttanut liikaa maksetun tuen takaisin perheelle tai suoraan Kelalle, hänen täytyy pyytää perheeltä kuitti palautuksesta ja toimittaa se Verohallintoon. Verohallinto huomioi palautuksen lopullisessa verotuksessa.

Lue lisää