Viittausohje

Viittaaminen Kelan tilastoihin.

Ohje pohjautuu Suomen virallisen tilaston (SVT) yleiseen viittausohjeeseen.

Viittaus tilastoon kokonaisuutena

Suomen virallinen tilasto: Tilastosarja [verkkojulkaisu]. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Tilasto sairaanhoitokorvauksista [verkkojulkaisu]. Helsinki: Kela [viitattu 25.8.2021]. Saantitapa: https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/sairaanhoitokorvaukset

Viittaus tietyn ajankohdan tilastoon

Suomen virallinen tilasto: Tilastosarja [verkkojulkaisu]. Tilastointi- eli viiteajankohta. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Tilasto elatustuesta [verkkojulkaisu]. Syyskuu 2021. Helsinki: Kela [viitattu 1.11.2021]. Saantitapa: https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/elatustuki

Viittaus Kelaston tietokantakantaulukkoon

Suomen virallinen tilasto: Tilastosarja [verkkojulkaisu]. Tilastointi- eli viiteajankohta, Taulukko: tilastotaulukon nimi. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Tilasto lapsilisistä [verkkojulkaisu].  Syyskuu 2021, Taulukko: Lapsilisän saajat ja maksetut lapsilisät. Helsinki: Kela [viitattu 11.11.2021]. Saantitapa: http://raportit.kela.fi/linkki/949990

Viittaus tilastojulkaisuun

Suomen virallinen tilasto: Julkaisun nimi [verkkojulkaisu]. ISSN = tilastosarjan ISSN. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkiksi:
Suomen virallinen tilasto: Kelan sairausvakuutustilasto 2020 [verkkojulkaisu]. ISSN = 1796–0479. Helsinki: Kela [viitattu 1.9.2021]. Saantitapa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021092246902

Jos julkaisu ei kuulu Suomen virallisen tilaston sarjaan:
Työttömyysturvan kuukausitilasto [verkkojulkaisu]. Helsinki: Kela [viitattu 1.9.2021]. Saantitapa: https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/suomen-tyottomyysturva

Lue lisää