Vitamiini- ja hivenainevalmisteet

Apteekissa valmistetuista vitamiini- ja hivenainevalmisteista sekä myynti- tai erityisluvallisista vitamiini- ja hivenainevalmisteista, joiden korvaamista apteekin kautta on rajoitettu, asiakas voi hakea korvausta Kelasta apteekin antaman selvityksen perusteella. Kelan palvelupiste ratkaisee valmisteen korvattavuuden.

1.11.2016 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.2.3)