Vuokra-asunto

Kela voi maksaa asumistukea ruokakunnalle, joka asuu vakinaisessa vuokra-asunnossa.

Vuokra-asunnon asumismenoiksi hyväksytään:

  • vuokra
  • erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset.

Jos vesimaksu ei sisälly vuokraan vaan maksetaan erikseen, vesimaksuksi hyväksytään henkilöä kohden 19 e/kk.

Ruokakunnan koko e/kk Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat e/kk Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat e/kk
Erikseen maksettavina lämmityskustannuksina hyväksytään
1 henkilö 42 44 45
+ lisähenkilöä kohden 14 15 15

Vuokrasopimus

Vuokra-asunnolla tarkoitetaan asuntoa, jonka hallinta perustuu asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaiseen vuokrasopimukseen. Kun asumistukea haetaan, vuokrasopimuksen tulee olla kirjallinen.

Asumistukea ei makseta hotelleihin, yömajoihin tai muihin majoitusliikkeisiin, koska niissä asuminen ei perustu vuokrasopimukseen. Asumistukea voidaan kuitenkin maksaa sellaiseen palvelu- tai tukiasuntoon, josta on tehty vuokrasopimus.

Asumistukea ei makseta myöskään silloin, jos asunnon hallinta perustuu palkkaan sisältyvään asuntoetuun tai jos ruokakunnalla ei muutoin ole asumiseen liittyviä menoja.

Alivuokralainen

Jos olet itse alivuokralainen

Alivuokra-asunto on asunto, josta varsinainen vuokralainen tai omistaja on vuokrannut osan toiselle henkilölle. Alivuokra-asunnon asukasta kutsutaan alivuokralaiseksi.

Asumistukea voidaan maksaa myös alivuokra-asuntoon. Alivuokra-asunnon hallinnan tulee perustua pää- ja alivuokralaisen väliseen vuokrasopimukseen tai suoraan vuokranantajan kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen.

Jos sinulla on alivuokralainen

Jos saat asumistukea ja otat asuntoosi alivuokralaisen, alivuokralaisen maksama vuokran määrä vähennetään asumistuessasi huomioitavista asumismenoista. Alivuokralaisen maksamaa vuokraa ei tällöin oteta erikseen tulonasi huomioon.

Jos alivuokralainen on puolisosi tai lähisukulaisesi, hän kuuluu kanssasi samaan ruokakuntaan riippumatta vuokrasopimuksesta. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle, ja tuen määrään vaikuttavat kaikkien ruokakunnan jäsenten tulot, myös alivuokralaiseksi otetun puolison tai lähisukulaisen tulot. Lähisukulaisella tarkoitetaan tässä lapsia, lapsenlapsia, vanhempia ja isovanhempia. Puolisolla tarkoitetaan avio- ja avopuolisoa.

Jos saat asumistukea ja otat alivuokralaisen, ilmoita siitä Kelaan välittömästi.

Asunnon jälleenvuokraus

Jälleenvuokraus tarkoittaa, että vuokraat asunnon edelleen toiselle vuokralaiselle etkä asu itse samassa asunnossa. Jos vuokraat asuntosi edelleen toiselle vuokralaiselle, et voi saada asumistukea kyseiseen asuntoon jälleenvuokrauksen ajalta.

Jos saat asumistukea ja jälleenvuokraat asuntosi, ilmoita siitä Kelaan välittömästi.