Vuokralainen muuttaa ja muut muutokset

Yleinen asumistuki

Vuokranantajan tulee ilmoittaa Kelaan vuokralaisen poismuutosta mahdollisen liikamaksun välttämiseksi.

Liikaa maksetun tuen palauttaminen

Vuokranantajalla ei ole oikeutta muuton jälkeen mahdollisesti maksettavaan asumistukeen, jos vuokralainen on ilmoittanut poismuutosta vuokranantajalle irtisanomisajan puitteissa ja vuokranantajan voidaan katsoa olleen tietoinen ruokakunnan tai eläkkeensaajan asumistukea saavan henkilön tai puolisoiden poismuutosta. Muuttoajankohdan jälkeen maksettavaa tukea ei voida käyttää esim. vuokrarästien kuittaamiseen vaan tuki tulee palauttaa Kelaan. Kela pyytää vuokranantajaa palauttamaan liikaa maksetun tuen erillisellä tilisiirtolomakkeella.

Aiheettomasti maksettu tuki voidaan periä takaisin vuokranantajalta erikseen annettavalla takaisinperintäpäätöksellä. Jos perittävää määrää ei ole maksettu takaisin annetussa määräajassa, Kela antaa takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanon ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

Asumistuen saaja muuttaa toiseen asuntoon samalla vuokranantajalla

Vuokranantajan ei tarvitse palauttaa edelliseen asuntoon Kelan maksamaa asumistukea takaisin, jos vuokralainen muuttaa toiseen asuntoon samalla vuokranantajalla. Näin voidaan menetellä myös konsernin sisällä olevien yhtiöiden välillä.

Vuokranantaja voi menetellä näin automaattisesti. Erillistä ilmoitusta Kelaan ei tarvita. Vuokranantajan tulee edelleen palauttaa asumistuki Kelalle, jos vuokralainen ei hae asumistukea uuteen asuntoon tai hän haluaa jatkossa asumistuen maksettavan itselleen. Näissä tapauksissa Kela pyytää asumistuen takaisin vuokranantajalta.

Asunnon omistusoikeus siirtyy

Lisäksi vuokranantajan kannattaa ilmoittaa Kelaan asunnon omistusoikeuden siirtymisestä. Ilmoita siis esimerkiksi asunnon myynnistä. Muista samalla kertoa myytävässä kohteessa asuvat asumistukea saavat henkilöt.