Vuokravakuuden sisältö

Vuokravakuus annetaan kirjallisena maksusitoumuksena. Siinä Kela sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle sen vahingon, joka aiheutuu siitä, ettei tuensaajana oleva vuokralainen täytä vuokrasuhteesta johtuvia velvoitteitaan.

Vuokravakuutena annetaan yleensä kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä. Perustellusta syystä, esimerkiksi asunnottomuuden uhka, vaikeasti asutettava (asiakkaalla esim. luottohäiriöitä), vakuus voidaan antaa kolmeksi kuukaudeksi, mikä on määritelty asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL 8§) mukaan pisimmäksi vuokravakuusajaksi.

Vuokravakuus annetaan vuokrasopimuksen voimassaoloajan mukaisesti. Vuokravakuus on asuntokohtainen. Jos vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, myös vuokravakuus on voimassa toistaiseksi.

Jos vuokrasopimus on tehty määräajaksi, lakkaa vuokravakuus olemasta voimassa määräajan päätyttyä. Jos määräajaksi tehdyn vuokrasopimuksen jälkeen tehdään uusi vuokrasopimus (jatkosopimus) samaan asuntoon, on vuokravakuutta haettava uudelleen. Jatkohakemukseksi riittää jatkosopimus tai tarjous jatkosopimuksesta. Jatkohakemus on toimitettava Kelaan kuukauden kuluessa aiemman sopimuksen päättymisestä. Uuden sopimuksen on vastattava aikaisempaa sopimusta ja asiakkaalla tulee olla oikeus perustoimeentulotukeen, kun jatkovakuutta myönnetään. Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä asiakkaalle voidaan myöntää päätös vuokravakuudesta. Uusi maksusitoumus lähetetään päätöksen liitteenä asiakkaalle tai asiakkaan pyynnöstä suoraan vuokranantajalle.

Jos uusi maksusitoumus myönnetään vuokrasuhteen jatkuessa, niin aiempi maksusitoumus mitätöityy ja uusi maksusitoumus kattaa vahingot myös aiemman maksusitoumuksen voimassaoloajalta. Vuokrasuhteen jatkuessa maksusitoumus kattaa vahinkoja yhden vuokravakuuden määrään asti koko vuokrasuhteen ajalta. Jos vuokranantaja on tehnyt asiakkaan kanssa jatkosopimuksen, ja vuokranantaja haluaa realisoida vakuutta, voidaan realisointivaatimus käsitellä vasta, kun uusi vuokrasopimus on päättynyt ja hakija on muuttanut pois asunnosta.

Jos määräaikaisen vuokrasopimuksen sisältö muuttuu oleellisesti tai asiakas muuttaa saman vuokranantajan toiseen asuntoon, katsotaan vanha sopimus ja vakuus vanhaan asuntoon Kelassa päättyneeksi. Tällöin asiakkaan tulee hakea uutta vuokravakuutta lomakkeella TO2.

Uutta vuokravakuutta ei tarvitse hakea silloin, jos asunto, jossa asiakas asuu vaihtaa omistajaa ja voimassa oleva vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan asunnon uudelle omistajalle. Jos vuokranantajan ja vuokralaisen välillä solmitaan uusi vuokrasopimus tai vuokrasuhteen ehdot muuttuvat, tulee asiakkaan hakea Kelasta uutta vuokravakuutta uudella vuokrasopimuksella.