Vuonna 2019 ilmestyneet

Alla on listattuna tutkijoidemme julkaisut, jotka ovat ilmestyneet muiden kuin Kelan julkaisemina. Julkaisut ovat aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

Blomgren Jenni, Jäppinen Sauli, Rahkonen Ossi, Pekkala Johanna, Lahelma Eero. Pitkien sairauspoissaolojen alue-erot selittyvät vain osin väestörakenteella ja sairastavuudella. Suomen Lääkärilehti 2019; 74 (47): 2734–2738.

Helne Tuula. Being matters. A holistic conception of wellbeing in the shift towards strongly sustainable societies. Julkaisussa: Bonnedahl Karl Johan, Heikkurinen Pasi, toim. Strongly sustainable societies. Organising human activities on a hot and full earth. Abingdon: Routledge, Routledge Studies in Sustainability, 2019: 229–246.

Helne Tuula, Hirvilammi Tuuli. Having, Doing, Loving, Being: Sustainable well-being for a post-growth society. Julkaisussa: Chertkovskaya Ekaterina, Paulsson Alexander, Barca Stefania, toim. Towards a political economy of degrowth. London: Rowman & Littlefield, 2019.

Hämäläinen Kari, Kanninen Ohto, Simanainen Miska, Verho Jouko. Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 2019.

Hämäläinen Kari, Kanninen Ohto, Simanainen Miska, ym. Perustulokokeilun työllisyys- ja hyvinvointivaikutukset. Alustavia tuloksia Suomen perustulokokeilusta 2017–2018. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019.

Jauhiainen Signe, toim. Aluetalouksia tutkimassa. Kehitys, työmarkkinat ja muuttoliike. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2019.

Jauhiainen Signe, Busk Henna. Muuttoajankohta, lähtömaa ja sukupuoli näkyvät maahanmuuttajan työllistymisessä. Talous & yhteiskunta 2019; 47 (1): 54–59.

Jauhiainen Signe, Korpela Tuija, toim. Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28, 2019.

Karhula Maarit E, Tolvanen Asko, Hämäläinen Päivi I, Ruutiainen Juhani, Salminen Anna-Liisa, Era Pertti. Predictors of participation and autonomy in people with multiple sclerosis. The American Journal of Occupational Therapy 2019; 73 (16): 1–10.

Kausto Johanna, Verbeek Jos H, Ruotsalainen Jani H, Halonen Jaana I, Virta Lauri, Kankaanpää Eila. Self-certification versus physician certification of sick leave for reducing sickness absence and associated costs. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2019; 5: CD013098.

Kouvonen Anne, Mänty Minna, Harkko Jaakko, ym. Effectiveness of internet-delivered cognitive behavioral therapy in reducing sickness absence among young employees with depressive symptoms. Study protocol for a large-scale pragmatic randomised controlled trial. BMJ Open 2019; 9 (10): e032119.

Kristensen Kasper Bruun, Karlstad Øystein, Martikainen Jaana E ym. Nonaspirin nonsteroidal antiinflammatory drug use in the Nordic countries from a cardiovascular risk perspective, 2000–2016. A drug utilization study. Pharmacotherapy 2019; 39 (2): 150–160.

Kronholm Erkki, Jousilahti Pekka, Laatikainen Tiina ym. Trajectories in hypnotic use and approaching death. A register linked case-control study. Sleep Medicine 2019; 57: 153–161.

Lallukka Tea, Kronholm Erkki, Pekkala Johanna, ym. Work participation trajectories among 1,098,748 Finns. Reasons for premature labour market exit and the incidence of sickness absence due to mental disorders and musculoskeletal diseases. BMC public health 2019; 19 (1): 1418-019-7753-6.

Linna Miika, Silander Katariina, Hörhammer Iiris ym. Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 2019.

Linna Miika, Vuoti Sauli, Silander Katariina ym. Impact of anti-dementia medication on the risk of death and causes of death in Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease 2019; 71 (4): 1297–1308.

Malham Mikkel, Jakobsen Christian, Paerregaard Anders, Virta Lauri, Kolho Kaija-Leena, Wewer Vibeke. The incidence of cancer and mortality in pediatric onset inflammatory bowel disease in Denmark and Finland during a 23-year period. A population-based study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2019; 50 (1): 33–39.

Muilu Paula, Rantalaiho Vappu, Kautiainen Hannu, Virta Lauri, Eriksson Johan Gunnar, Puolakka Kari. Increasing incidence and shifting profile of idiopathic inflammatory rheumatic diseases in adults during this millennium. Clinical Rheumatology 2019; 38 (2): 555–562.

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014. Scandinavian Journal of Public Health 2019; [Epub ahead of print].

Perhoniemi Riku, Blomgren Jenni, Laaksonen Mikko. Sources of income following a rejected disability pension application. A sequence analysis study. Disability & Rehabilitation 2019; [Epub ahead of print].

Perusturvan riittävyyden III arviointiryhmä. Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015–2019. Helsinki: THL, Työpaperi 6, 2019.

Pirkola Sami, Nevalainen Jaakko, Laaksonen Mikko, ym. The importance of clinical and labour market histories in psychiatric disability retirement: analysis of the comprehensive Finnish national-level RETIRE data. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2019; online first.

Puolakka Kari, Kautiainen Hannu, Rantalaiho Vappu, Virta Lauri, Sokka-Isler Tuulikki, Haanpää Maija. Reumapotilaiden siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Suomen lääkärilehti 2019; 74 (12): 754–758.

Rouvinen Johanna, Salminen Anna-Liisa. Kokemuksia Kelan etäkuntoutushankkeesta. Kuntoutus 2019; 42 (3): 32–35.

Salminen Anna-Liisa, Heiskanen Tuija, Suomela-Markkanen Tiina. A multiform, group-based rehabilitation program for visually impaired young people to promote activity and participation. A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16 (19). DOI: 10.3390/ijerph16193682.

Seppänen-Järvelä Riitta. Quo vadis, Kuntoutus-lehti? Kuntoutus 2019; 41 (2): 3–4.

Seppänen-Järvelä Riitta, Åkerblad Leena, Haapakoski Leena. Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat. Yhteiskuntapolitiikka 2019; 84 (3): 333–340.

Seppänen-Järvelä Riitta, Mäkinen Jenna. Osakuntoutusrahan käyttö ja kuntoutujien kokemukset. Kuntoutus 2019; 41 (2): 18–23.

Suur-Uski Johanna, Pekkala Johanna, Blomgren Jenni, Pietiläinen Olli, Rahkonen Ossi, Mänty Minna. Occupational class differences in long-term sickness absence due to breast cancer during 2005–2013. A population-based study among Finnish women. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16: 3477.

Tillman Päivi. Omaishoitajat rekisteritietojen valossa. Omaishoitajien ja hoitopalkkioiden määrä, tulotaso ja tiettyjen Kelan etuuksien käyttö. Julkaisussa: Noro Anja, toim. Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018. Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 61/2018, 2019: 44–53.

Tuulio-Henriksson Annamari, Toikka Tuula, Heino Pekka, Laukkala Tanja. Kuntoutuspsykoterapia tukee työssä pysymistä. Suomen Lääkärilehti 2019; 74 (13): 816–819.

Viikari-Juntura Eira, Leinonen Taina, Virta Lauri ym. Early part-time sick leave results in considerable savings in social security costs at national level. An analysis based on a quasi-experiment in Finland. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2019; 45 (2): 203–208.

Virta Lauri, Tillman Päivi, Blomgren Jenni. Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden käytön yleisyydestä oululaisilla omaishoitajilla vuonna 2013. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2019; 56 (3): 204–215.