Vuorottelukorvauksen määrä ja verotus

Vuorottelukorvaus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.

Voitko saada vuorottelukorvausta ja paljonko se on?

Arvioi laskurilla Kelan maksaman vuorottelukorvauksen määrä. Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit hakea korvausta Kelasta.

Laskuriin
 

Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan työttömyyspäivärahasta, jossa ei ole mukana korotusosaa tai korotettua ansio-osaa.

Vuonna 2019 peruspäivärahasta laskettu vuorottelukorvaus on 22,68 e/pv. Vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa enintään 5 päivältä kalenteriviikossa. Se on verollista tuloa.

Ilmoita muutoksista

Jos saat vuorotteluvapaasi aikana työ- tai muita ansiotuloja, tulot sovitellaan kuten muissakin työttömyysetuuksissa. Jos teet vuorotteluvapaan aikana osa-aikaista työtä tai saat tuloa yrittäjänä, voit arvioida laskurilla, miten työtulosi vaikuttavat vuorottelukorvauksen määrään.

Lue lisää