Vuonna 2015 voimaan tulleet hyväksytyt Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelukuvaukset

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevat avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen Palvelukuvaukset ovat kaksiosaisia: kaikkia palvelulinjoja ja niiden eri linjoja koskeva yleinen osa ja palvelulinjakohtaiset osat. Nämä osat täydentävät toisiaan, eikä niitä voi soveltaa erillisinä Kelan kuntoutusta toteutettaessa.

Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelukuvaus yleinen osa (31.10.2013 päivitetty versio)

Aivovamma

ALS

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Crohnin tautia ja/tai Colitis ulcerosaa sairastavat

Dialyysihoidossa olevat nuoret ja aikuiset

Elinsiirron saaneet

Työhövalmennus

Selkäydinvamma

Terapia

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, moniammatillinen yksilökuntoutus

Ääreishermo- ja lihassairaus