Vuonna 2016 voimaan tulleet hyväksytyt Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelukuvaukset

Vuoden 2016 alusta voimaan tulevat avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelukuvaukset ovat kaksiosaisia: kaikkia palvelulinjoja ja niiden eri linjoja koskeva yleinen osa ja palvelulinjakohtaiset osat. Nämä osat täydentävät toisiaan, eikä niitä voi soveltaa erillisinä Kelan kuntoutusta toteutettaessa.

Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelukuvaus yleinen osa (voimassa 1.1.2016 alkaen)

AVH-kuntoutuskurssit

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

IKKU-kurssi

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssi, osittainen perhekurssi

KIILA-kuntoutus

MS-tautia sairastavien aikuisten kuntoutus

Narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssi

OPI-kurssi

TULES-kurssit