Vuonna 2018 voimaan tulevat Kelan kuntoutuksen palvelukuvaukset

Kelan kuntoutuksen palvelukuvaukset ovat kaksiosaisia. Osat ovat yleinen osa ja kuntoutuspalvelua koskeva osa. Nämä osat täydentävät toisiaan eikä niitä voi soveltaa erillisinä Kelan järjestämää kuntoutusta toteutettaessa.

Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen yleinen osa

Ammatillinen kuntoutuskurssi Taito-kurssi

Sairasryhmäkohtaiset kurssit

Epilepsia kurssit

Ihon sairaudet kurssit

Harvinaiset aineenvaihduntasairaudet -kurssi

Harvinaiset sidekudossairaudet –kurssi

Moni- ja liikuntavammat,  cp- ja downin oireyhtymä, kehitysvammaisuus ja kehityshäiriöt–kurssit

Kielellinen erityisvaikeus -kurssi

Kuulovammaisten kurssit

Näkövammaisten kurssit

Sukukromosomipoikkeavuudet -kurssi

Syöpä-kurssi

Synnynnäiset epämuodostumat ja -kehityshäiriöt -kurssi