Vuosilomakustannuskorvaus työnantajalle

Tilinumero kuntoon

Näin helposti ilmoitat tai korjaat tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa.

Katso ohje!

Työnantaja, joka on velvollinen maksamaan työntekijälle lomapalkkaa tai lomakorvausta äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan perusteella kertyneestä vuosilomasta, voi hakea Kelasta vuosilomakustannuskorvausta. Vanhempainpäivärahoja ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainraha. Myös mahdollisen erityisäitiysrahan ajalta voi hakea lomakustannuskorvausta.

Vuosilomakustannuskorvauksen hakuaika päättyy, kun lapsesta maksetun vanhempainpäivärahakauden päättymisestä on kulunut 6 kuukautta.

1.4.2016 tai sen jälkeen alkavia äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaita koskevat vuosilomakustannuskorvaukset ovat muuttuneet.