Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen työnantajalle

Hakuaika on 6 kuukautta vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Vuosilomakustannuskorvausta voi hakea etukäteen, jos on mahdollista arvioida vuosilomapalkan/-korvauksen määrä. Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun koko vanhempainpäivärahakausi on maksettu loppuun tai joissain tilanteissa, kun haetun ajan päivärahajakso on maksettu loppuun.

Korvausta voi hakea Työnantajan asiointipalvelussa tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Työnantajan hakemus - vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaukset (SV18). Lomakkeella voi yhtaikaa hakea sekä vuosilomakustannuskorvausta että perhevapaakorvausta (äidin työnantajalle). Hakemukset voi lähettää myös erikseen.

Työnantaja ilmoittaa hakemuksessa ne kokonaiset kalenterikuukaudet, joilta vuosiloma on kertynyt äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaanperusteella ja sen lomapalkan ja lomakorvauksen, joka työntekijälle on kertynyt kyseisten vapaiden ajalta. Työnantajalla on oikeus lomakustannuskorvaukseen vain niiltä kalenterikuukausilta, joilta Kela on maksanut vanhempainpäivärahaa vähintään 14 arkipäivältä. Jos saman lapsen perusteella pidettävä äitiys- tai vanhempainvapaajakso on alkanut 1.4.2016 tai myöhemmin, korvaukseen on oikeus vain vuosilomalain mukaisesti kertyneen vuosiloman kustannuksista.

Työnantajan tulee arvioida lomapalkan tai lomakorvauksen määrä, jos sitä ei ole vielä maksettu.

Esimerkki 1

Maija Työntekijän vanhempainpäivärahakausi (sisältää äitiys- ja vanhempainrahan) päättyy 31.1. Vuosilomakustannuskorvausta tulee hakea viimeistään 31.7. Hakemuksen voi jättää jo aikaisemmin, jos tiedot vuosilomapalkan määrästä on mahdollista antaa etukäteen. Hakemuksen jättäminen ei edellytä, että vuosiloma-ajan palkka on kokonaisuudessaan maksettu. Etukäteen jätetty hakemus voidaan käsitellä vasta, kun vanhempainpäivärahan viimeinen erä on tullut maksetuksi tammikuun lopulla.

Esimerkki 2

Matti Työntekijän vanhempainpäivärahakausi (sisältää isyysrahan) on ajalla 22.1. – 28.2. Lomakustannuskorvauksen viimeinen hakupäivä on 28.8., jos kyseisen lapsen perusteella ei makseta isälle tai äidille myöhemmältä ajalta vanhempainpäivärahaa. Jos äidin vanhempainrahakausi päättyy myöhemmin esim. vasta 5.5., voi lomakustannuskorvausta hakea vielä 5.11. asti. Koska lomakustannuskorvaukseen on oikeus vain kalenterikuukausilta, joilla vanhempainpäivärahapäiviä on vähintään 14, hae lomakustannuskorvausta ajalta 1.2.– 28.2.

Esimerkki 3

Matias Työntekijä on pitänyt isyysvapaan lapsen syntymän jälkeen ajalla 2.3. - 22.3. Matias on ilmoittanut pitävänsä toisen isyysvapaajakson vielä vuoden päästä maaliskuussa. Vuosilomakustannuskorvauksen voi hakea kummaltakin jaksolta omalla hakemuksella isyysvapaan jakson jälkeen tai molemmista samalla hakemuksella. Lomakustannuskorvausta on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa myöhemmän isyysvapaa jakson päättymisestä.

Esimerkki 4

Malla Työntekijän äitiys- ja vanhempainvapaa kausi on 27.9.2016 -  9.8.2017. Mallan puoliso pitää osan vanhempainrahasta ja Malla palaa töihin ajalle 1.- 28.2.2017. Vuosilomaa kertyy lakisääteisesti 1.4.2016 ja sen jälkeen alkaneissa äitiys- ja vanhempainvapaakausissa korkeintaan 6 kuukaudelta (156 arkipäivältä). Työnantaja laskee, että 156 arkipäivää täyttyy 2.5.2017 ja hakee korvausta ajalta 1.10.2016 – 31.1.2017  ja 1.3.2017 -30.4.2017. Helmikuussa Malla on ollut töissä, joten tältä ajalta kertynyt vuosiloma ei ole perustunut vanhempainvapaaseen eikä helmikuun arkipäiviä lasketa mukaan 156 äitiys- ja vanhempainvapaan päiviin. Vuosilomakustannuskorvausta tulee hakea viimeistään 9.2.2018. Hakuaika voi olla pidempi, jos Mallan puoliso pitää isyysvapaata Mallan äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Hakuaika on tällöin 6 kuukautta Mallan puolison isyysrahajakson päättymisestä. Eli, jos Mallan puoliso pitää vanhempainrahakauden jälkeistä isyysrahaa 36 arkipäivää ajalla 19.6.2018 – 31.7.2018, päättyy vuosilomakustannuskorvauksen hakuaika vasta 30.1.2019.

Lue lisää