Päätös vuosilomakustannuskorvauksesta työnantajalle

Vuosilomakustannuskorvausta hakenut työnantaja saa Kelasta päätöksen. Päätöksestä käy ilmi, onko korvausta myönnetty, korvauksen määrästä ja maksuajankohdasta.

Kela lähettää päätöksen postitse, mutta samat tiedot ja asiakaskirjeet ovat nähtävissä myös Työnantajien asiointipalvelussa.