Vuositilastot

Lähes kaikki vuositilastot julkaistaan pelkästään pdf-muodossa. Vuonna 2010 tai aiemmin ilmestyneitä vuositilastoja on saatavana vielä myös painettuna.

Asumistuet

Kelan asumistukitilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista eläkkeensaajien asumistuista, yleisistä asumistuista sekä opintotuen asumislisistä.

Eläkkeet

Tilasto Suomen eläkkeensaajista (linkki ETK:n sivuille)Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Eläketurvakeskus ja Kela ovat yhdessä tuottaneet tilaston. Julkaisu ilmestyy edelleen myös painettuna.

Kuntoutus

Kelan kuntoutustilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan kuntoutuspalveluista ja palvelujen ajalta maksetusta kuntoutusrahasta.

Opintoetuudet

Kelan opintoetuustilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää keskeiset tiedot opintotuesta, opintolainoista ja koulumatkatuesta.

Lapsiperhe-etuudet

Kelan lapsiperhe-etuustilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuesta.

Sairausvakuutus

Kelan sairausvakuutustilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää keskeiset tiedot sairausvakuutuslain perusteella maksetuista sairauspäivärahoista, erityishoitorahoista ja sairaanhoitokorvauksista.

Työterveyshuolto

Kelan työterveyshuoltotilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää monipuolista tietoa sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämästä työterveyshuollosta että yrittäjien käyttämistä työterveyshuoltopalveluista.

Työttömyysturva

Tilasto Suomen työttömyysturvastaJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää keskeiset tiedot työttömyyskassojen ja Kelan maksamista työttömyysturvaetuuksista. Se antaa kokonaiskuvan työttömien toimeentuloturvasta. Tilasto on tehty Kelan ja Finanssivalvonnan yhteistyönä.

Vammaisetuudet

Kelan vammaisetuustilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää keskeiset tiedot lapsen vammaistuista, aikuisen vammaistuista, eläkkeensaajan hoitotuista, ruokavaliokorvauksista sekä vammaisten tulkkauspalveluista.

Muut Kelan etuudet

Kelan sotilasavustustilastoJulkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaanTilasto sisältää sotilasavustuksen saajat ja maksetut- ja keskimääräiset sotilasavustukset.