Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista eläkkeensaajien asumistuista, yleisistä asumistuista sekä opintotuen asumislisistä. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista, asumisolosuhteista sekä maksetuista euromääristä.

Kelan asumistukitilasto julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1796-1092 = Kelan asumistukitilasto (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää