Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto sisältää keskeiset tiedot sairausvakuutuslain perusteella maksetusta sairauspäivärahasta, YEL-sairauspäivärahasta, erityishoitorahasta ja sairaanhoitokorvauksista. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista, etuuksien käytöstä (esim. sairauspäivärahapäivistä ja lääkärissäkäynneistä) sekä maksettujen etuuksien rahamääristä.

Julkaisussa esitetään lisäksi kunnittainen tilasto maksetuista vanhempainpäivärahoista.

Kelan sairausvakuutustilasto julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1796-0908 = Kelan sairausvakuutustilasto (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää