Kelan vammaisetuustilasto

Kelan vammaisetuustilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista alle 16-vuotiaan vammaistuista, 16 vuotta täyttäneen vammaistuista, eläkettä saavan hoitotuista, ruokavaliokorvauksista sekä vammaisten tulkkauspalveluista. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista sekä maksetuista euromääristä.

Kelan vammaisetuustilasto julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1795-9330 Kelan vammaisetuustilasto (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää