Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta sisältää keskeiset tiedot työttömyyskassojen ja Kelan maksamasta työttömyysturvasta. Julkaisu tarjoaa tilastoja eri työttömyysturvaetuuksien saajista, maksetuista euromääristä sekä korvattujen päivien määristä. Tilasto on Kelan ja Finanssivalvonnan yhteistyön tulos.

Tilasto Suomen työttömyysturvasta julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1795-5467 = Tilasto Suomen työttömyysturvasta (sähköinen)

Lisätietoja:
Sami Tuori
020 634 1887
tilastot@kela.fi

Lisätietoja