Kela-aašij hoittám nube peeleest | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Kela-aašij hoittám nube peeleest

Nubbe olmooš puáhtá hoittáđ Kela-aašijd tuu peeleest, jis tun jieh pyevti teikâ haalijd hoittáđ taid jieš.

Jis tun lah

  • vuálá 15 ihheed, te huolâtteijee hoittáá tuu aašijd
  • 15–17 ihheed, te tun puávtáh hoittáđ jieijâd aašijd jieš teikâ tuu huolâtteijee puáhtá hoittáđ taid
  • 18 ihheed tâi puárásub, te tun puávtáh adeliđ nube ulmui love hoittáđ tuu aašijd
  • 18 ihheed tâi puárásub jiehke paste jieš hoittáđ jieijâd aašijd, te Digi- já aalmugtiätuvirgádâh (DVV) tâi tuámustovli puáhtá meridiđ tunjin hiäđukoccee.  

Nube peeleest puáhtá ášástâllâđ puhelimist, palvâlemsaajeest tâi reiváin. Neetist ášástâllâm lii uásild máhđulâš nube ulmuu peeleest.

Vyeliahasii peeleest ášástâllâm

Huolâtteijee puáhtá hoittáđ vuálá 15-ihásii párnáá puoh aašijd puhelimist, palvâlemsaajeest já reiváin. Jis huolâtteijee taha ucâmuš párnáá peeleest, te tom kalga vuolgâttiđ poostâ peht tâi pyehtiđ palvâlemsajan.

Huolâtteijee puáhtá hoittáđ motomijd vyeliahasii párnáás aašijd OmaKelast.

Jis páárnáš lii 15–17 ihheed, te sun puáhtá haalijddijn hoittáđ asijdis jieš. Jis párnáást lii suu jieijâs noonâ tubdâttâttâm piergâs, tego nettipaŋkkitubdâlduvah tâi moobiilvisásmittem, te sun puáhtá hoittáđ jieijâd Kela-aašijd OmaKelast.

Olesahasii peeleest ášástâllâm váldásmitmáin

Jis tun lah 18 ihheed tâi puárásub, te tun puávtáh adeliđ nube ulmui love ađai váldásmittiđ suu hoittáđ tuu aašijd. Tun puávtáh meid váldásmittiđ maaŋgâid ulmuid. Váldásmittum olmooš kalga leđe ucemustáá 18 ihheed.

Tun puávtáh váldásmittiđ nube ulmuu

  • väldikirjijn, moin sun puáhtá hoittáđ tuu aašijd puhelimist, palvâlemsaajeest tâi poostâ peht
  • Suomi.fi-váldásmitmijn, moin sun puáhtá hoittáđ tuu aašijd OmaKelast.

Luuvâ lase väldikirje tohâmist.

Luuvâ lase nube peeleest ášástâlmist OmaKelast (suomâkielân).

Hiäđukocceemváldásmittem

Jis tun halijdah váldásmittiđ nube ulmuu taggaar tile verrin, ete tun jieh jieš paste hoittáđ jieijâd aašijd, tun puávtáh toohâđ hiäđukocceemváldásmittem. Luuvâ lase hiäđukocceemváldásmitmist DVV siijđoin (suomâkielân).

Jis väldikirje ana sistees ekonomâlij aašij hoittám, te toin puáhtá hoittáđ Kela-aašijd, ko DVV lii nonnim váldásmittem.

Hiäđukocceemváldásmittem lii eres äšši ko virgálâš hiäđukoccee. Digi- já aalmugtiätuvirgádâh tâi tuámustovli puáhtá meridiđ virgálii hiäđukoccee ulmui, kote ij paste hoittáđ jieijâs aašijd jieš.

Váldásmittem uáivild, ete tun adelah nube ulmui love hoittáđ tuu jieijâd Kela-aašijd. Váldásmittem puáhtá toohâđ sierâ vuovijguin: väldikirjijn, njálmálávt tâi neetist.

Väldikirjijn puáhtá ášástâllâđ nube peeleest puhelimist, palvâlemsaajeest tâi reiváin. Kela täärhist ain persovnvuođâ sehe äššigâsâst já suu váldásmittem ulmust. Jis tun halijdah adeliđ váldásmittem neetist ášástâlmân, te tom kalga toohâđ Suomi.fi-palvâlusâst.

Tun puávtáh váldásmittiđ nube ulmuu meid njálmálávt puhelimist tâi palvâlemsaajeest. Njálmálâš váldásmittem kuáská táválávt tuš oovtâ ášástâllâmtohán. Kela täärhist ain persovnvuođâ sehe tust já tuu váldásmittem ulmust. Jis tun halijdah adeliđ nube ulmui vuoigâdvuođâ ášástâllâđ eivi tuu peeleest, te tust ličij pyeri adeliđ váldásmittem kirjálávt ađai väldikirjijn.

Neetist ášástâllâm lii uásild máhđulâš nube ulmuu peeleest. Nube olesahasii ulmuu peeleest ij vala paste toohâđ tâi vuolgâttiđ ucâmušâid neetist. Vyeliahasii párnáá huolâtteijee puáhtá hoittáđ motomijd párnáás aašijd OmaKelast. Täärhist, ete maid nube peeleest puáhtá toohâđ OmaKelast (suomâkielân).

Sijđo lii peividum 26.6.2023

Mon mielâst tun lah sijđoost?