Kela bálvalusat elrávdnjeboatkka deaividettiin | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Kela bálvalusat elrávdnjeboatkka deaividettiin

Eiseválddit leat váruhan, ahte guovlluguovdasaš elrávdnjeboatkkat leat vejolaččat boahtte dálvve uhkideaddji elrávdnjeváni dihte. Kela doaibmabijuid elrávnnji oažžun ii leat dorvvastuvvon boatkkadiliin.

Elrávdnjeboatkka áigge, mii eat sáhte bálvalit áššehasaid Kela bálvalanbáikkis. Bálvalanbáiki giddejuvvo ja bargit stivrejit áššehasaid dorvvolaččat olggos. Elrávdnjeboatkkaid dihte mii ráddjet maiddái áigevárrenáiggiid fálu.

Jos mii diehtit elrávdnjeboatkagis jo ovddalgihtii, mii muitalit das bálvalanbáikki rabasdoallandieđuin Suomi.fi-bálvalusas. Álo dat ii leat vejolaš, go elrávdnjeboatkkat sáhttet boahtit johtilitge.

Elrávdnjeboatkkat sáhttet maiddái maŋidit ohcamušaid gieđahallama dahje gieđahallamii sáhttá šaddat bahkkehallan. Sáhtát ieš váikkuhit ohcamušat gieđahallamii doaimmahemiin ohcamušat ja dárbbašlaš mildosiid áiggil.

Bargga ná, jos bálvalanbáiki lea gitta elrávdnjeboatkka dihte

  1. Divššo áššiid neahtas.

    ​​​​Eanaš Kela-áššiid sáhttá dikšut OmaKelas. OmaKela ja earáid Kela neahttabálvalusaid doaibma lea dorvvastuvvon maiddái elrávdnjeboatkkaid várás.
  2. Riŋge telefonbálvalussii.

    Jos dárbbašat persovnnalaš rávvema, riŋge Kela telefonbálvalussii. Min telefonbálvalus doaibmá maiddái elrávdnjeboatkkaid áigge. Amma válddát vuhtii, ahte elrávdnjeboatkkat sáhttet dagahit bahkkehallama bálvalussii.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 30.11.2022

Maid jurddašat siiddu birra?