Doaimmat áššiid neahtas | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Doaimmat áššiid neahtas

Áššiiddikšunbálvalus OmaKela

Oza ovddu, sádde čuvvosiid ja almmut nuppástusaid. Bálvalus lea suomagillii ja ruoŧagillii.

Logge sisa bálvalussii

Áššiiddikšunbálvalusas neahtas sáhtát

  • ohcat measta buot Kela ovdduid
  • sáddet čuvvosiid, maid dárbbaša ohcamuššii. Čielga govva čuvvosis dohkke!
  • almmuhit nuppástusaid ja heaittihit doarjaga
  • rievdadit kontonummira
  • geahččat, leago du ohcamuš dárkkistuvvon, olugo dutnje máksojuvvojit ovddut ja goas máksinbeaivi lea
  • sáddet dieđuid, mat laktásit ovdduide.

Logge sisa bálvalussii neahttabáŋkodovddaldagaiguin dahje mobiilasihkkarastimiin. Bálvalus lea suomagillii ja ruoŧagillii.

Sámegiela erenomášmearkkat eai dađi bahábut vel doaimma áššehasbálvalusas. Sáhtát goittotge doaimmahit sámegielat áššebáhpáriid (ohcamušaid, lassečielggademiid) čuovusin, go čálát dieđu áššehasbálvalussii.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 23.2.2024

Maid jurddašat siiddu birra?