Kela inglise-, vene- ja eestikeelsed toetuste brošüürid nüüd avaldatud

Kela avaldas 2021. aasta toetuste brošüürid ka inglise, vene ja eesti keeles. Koostööpartneritel on nüüd lisaks soome- ja rootsikeelsetele brošüüridele võimalus tellida ka neis keeltes brošüüre. Brošüüridega saab tutvuda ka veebilehel kela.fi.

Kela avaldas varem sel aastal kord aastas uuendatavad soome-, rootsi- ja saamikeelsed toetuste brošüürid. Neist on nüüd avaldatud ka inglise-, vene- ja eestikeelsed versioonid. Inglise-, vene- ja eestikeelseid brošüüre uuendatakse üle aasta. Õppimise ja kaitseväekohustuse brošüür uuendatakse ja avaldatakse eraldi hiljem.

Toetuste brošüürid on rühmitatud Kela toetuste alusel ja rühmi on kaheksa:

Tõlgete aluseks lihtne keelekasutus

Toetuste tutvustuste eri keeltes versioonid on tõlgitud lihtsas soome keeles brošüüride alusel. Lihtsa keelekasutusega brošüürides on sisu, sõnavara ja tutvustuse ülesehitus muudetud üldkeelest veelgi lihtsamalt mõistetavaks. Lihtsa keelekasutusega brošüür on seetõtu heaks aluseks ka tõlgetele teistesse keeltesse.

Brošüüride keeleversioonid on abiks ennekõike äsja Soome kolinutele, kes veel soome keelt ei oska. Oma emakeeles abimaterjalid on ümberasumise alguses väga olulised. Kui keeleoskus paraneb, tasub tutvuda ka Kela lihtsas soome või rootsi keeles veebilehtede ja brošüüridega.

Tutvustusi saab tellida Kelast

Kela toetusi tutvustavaid brošüüre saab Kela büroodest ja ühisteeninduspunktidest. Koostööpartnerid saavad tutvustusi tellida Kela materjalivaramust aadressil: lomakevarasto@kela.fi. Minimaalne saadetav kogus on 10 eksemplari ühe brošüüri kohta.

2021. aasta toetuste brošüürid on väljas ka kela.fi veebilehel.

Lugege lisa