Nakkushaiguse päevaraha võib saada ka Soomes ravikindlustamata töötaja

Soomes töötav ELi või EMP riigi või Šveitsi kodanik võib saada nakkushaiguse päevaraha, kuigi tal pole Soome sotsiaalkindlustust. Nakkushaiguse päevaraha võib saada juhul, kui isik on määratud ametlikult karantiini või isolatsiooni, mistõttu ta ei saa tööl käia.

Kui Soomes töötav isik määratakse karantiini või isolatsiooni, võib tal tekkida õigus nakkushaiguse päevarahale, kuigi tal pole Soome sotsiaalkindlustust. Õigus nakkushaiguse päevarahale võib tekkida ELi ja EMP riikide ning Šveitsi kodanikel. Nakkushaiguse päevaraga võib saada, kuigi töötajal on väike sissetulek või lähetatud töötaja A1-tõend lähteriigist.

Sel juhul tasub taotleda nakkushaiguse päevaraha, olgugi et isik teab, et tal pole Soome sotsiaalkindlustust.

Neil, kes ei ole Eli või EMP riigi või Šveitsi kodanikud, peavad olema nakkushaiguse päevaraga taotlemiseks Soomes sotsiaalkindlustatud.

Väljastpoolt EL-i ja EMP riike, nt Ukrainast saabunud töötaja võib kuuluda sotsiaalkaitse alla juhul, kui ta teenib Soomes vähemalt 726,27 eurot kuus või on püsivalt Soome kolinud. Sel juhul võib ka tema kaotatud sissetuleku hüvituseks nakkushaiguse päevaraha saada.

Kela kontrollib nakkushaiguse päevaraha menetlemise käigus, kas taotlejal on Soome sotsiaalkindlustus.

Ühendkuningriigi kodanikul võib tekkida õigus nakkushaiguse päevarahale ilma Soome sotsiaalkindlustuseta juhul, kui ta saabus Soome tööle enne 2021. aastat. 

Nakkushaiguse päevaraha on võrdne kaotatud töötasuga

Nakkushaiguse päevaraha korvab kaotatud sissetuleku juhul, kui omavalitsuse või tervishoiuringkonna nakkushaiguste vastutav arst on määranud isiku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks töölt eemale karantiini või isolatsiooni.

Nakkushaiguse päevaraha on võrdne eelnimetatud ajavahemikul kaotatud töötasuga. Nakkushaiguse päevaraha ei saa maksta tööandjale, kui töötajal pole Soome sotsiaalkindlustust.

Nakkushaiguse päevaraha saab taotleda veebis Kela asjaajamisportaali kaudu. Taotluse võib edastada ka posti teel. Taotlusele tuleb lisada nakkushaiguste arsti korraldus ja tööandja prognoos kaotatud töötasu suuruse kohta.

Kui klient ei ole varem Kela toetusi taotlenud, tuleb lisada ka Soome kolimise teatis (vorm Y77). Kolimisteatise võib esitada Kela asjaajamisportaali kaudu või posti teel.

 

Teave ajakohastatud 9.3.2021. Lisatud tekst, millega täpsustatakse, millal võub väljastpoolt EL-i ja EMP riike saabunud töötajal olla õigus Soome sotsiaalkindlustusele.

Lugege lähemalt