Kela-kortti

Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 §), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV 51 (Väliaikaistodistus) kirjoitetun väliaikaisen todistuksen, joka toimii vakuutustodistuksena Kela-kortin asemesta.

Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen muovikortti. Kortti voi olla myös määräaikainen (esim. ulkomaalaiset). Kela lähettää uuden kortin esimerkiksi silloin, kun vakuutetun nimi muuttuu tai hänelle myönnetään oikeus lääkkeiden erityiskorvaukseen.

Kela on rajoittanut joidenkin vakuutettujen oikeutta saada korvausta apteekin välityksellä. Tällöin asiakkaan on maksettava valmisteen hinta kokonaan apteekkiin ja haettava korvausta Kelasta. Näillä henkilöillä on Kela-kortissa merkintä KT (korvaus toimistosta).

Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Yleistiedot

 • kortin nimi (Kela-kortti/Sairausvakuutuskortti)

 • kortin myöntäjä (Kansaneläkelaitos)

 • myöntämispäivä (= valmistuspäivä)

Henkilötiedot

 • henkilötunnus, myös viivakoodina takasivulla

 • suku- ja etunimet

 • kotipaikka (kotipaikan muuttuessa korttia ei tarvitse uusia)

 • omakätinen nimikirjoitus

Kelan vakuutustiedot

 • VAKUUTETTU xxxxxx ASTI, määräajaksi vakuutetulla (= kortin voimassaoloaika)

 • oikeus erityiskorvaukseen, rajoitetusti korvattavien lääkkeiden korvaukseen tai kliinisten ravintovalmisteiden korvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen korvausnumero ja oikeuden voimassaoloaika.

  • korvausoikeus voimassa ilman määräaikaa esim. AE 203.
  • korvausoikeus voimassa määräajan ilmaistaan muodossa korvausnumero/kk.vv. Esim. OK 317/11.12 tarkoittaa, että asiakkaan korvausoikeus on voimassa ko. kuukauden loppuun eli 30.11.2012 saakka.
 • KT-merkintä, jos korvaukset on haettava Kelan palvelupisteestä
 • TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan piiriin