Kuvallinen Kela-kortti

Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin normaalisti voimassa.

Kortissa on samat tiedot kuin kuvattomassa Kela-kortissa, erityiskorvauksia oikeuttavia sairauksia koskevat tiedot vain vakuutetun niin halutessa. Lisäksi kuvallisessa Kela-kortissa on seuraavia tietoja:

Yleis- ja henkilötiedot

  • kansalaisuus Suomen kansalaisella

  • valokuva

  • hologrammi

Lisätiedot (jos vakuutettu haluaa)

  • nuorisotunnus 12-26 vuotiailla

  • ELÄKKEENSAAJA-merkintä eläkkeeseen oikeutetuilla

  • R-tunnus, niillä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus

  • MR-tunnus miinanraivaustehtäviin osallistuneilla

  • Finnairin kotimaan liikenteen, VR:n ja Matkahuollon (linja-autoliikenteen) eläkeläisalennukseen oikeuttava merkintä.

 

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet, liite 2.)