'Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa'-asiakirja

EU-lainsäädännön mukaan työntekijä voi kuulua kerrallaan vain yhden maan sairausvakuutukseen.

Merimiehiin sovelletaan pääsääntöisesti ns. lippusääntöä. Sen mukaan merimiehet kuuluvat sen maan sairausvakuutukseen, jonka lipun alla alus liikennöi tai johon alus on rekisteröity. Suomessa vakinaisesti asuva, mutta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevä rajatyöntekijä kuuluu työskentelymaansa sairausvakuutukseen.

Koska Suomessa asuvat merimiehet ja rajatyöntekijät kuuluvat työskentelymaansa sairausvakuutukseen, heillä ei ole oikeutta Kela-korttiin. EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä työskentelevällä merimiehellä ja rajatyöntekijällä on kuitenkin oikeus sairaanhoitoon myös asuinvaltiossaan Suomessa. Hoitokustannuksista vastaa maa, jossa merimies tai rajatyöntekijä on sairausvakuutettu.

Kela myöntää merimiehille ja rajatyöntekijöille pyynnöstä A4-kokoisen kaksipuolisen paperiasiakirjan Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Asiakirjaa käytetään Suomen julkisessa terveydenhuollossa ja apteekeissa. Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa –asiakirja on voimassa määräajan, korkeintaan 2 vuotta.

Yleistiedot

  • Asiakirjan nimi: TODISTUS OIKEUDESTA HOITOETUUKSIIN SUOMESSA
  • Asiakirjan voimassaoloaika
  • Henkilön hoito-oikeudet
  • Tieto oikeudesta suorakorvaukseen apteekissa 'Oikeus suorakorvaukseen apteekissa'

 

Malli Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa -asiakirjasta on apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun).