Blankett SV 67r, Intyg för reseersättning

Nedan finns ifyllningsanvisningar för blankett SV 67r. Blanketten ska alltid fyllas i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, inte av kunden själv.

Se modellblanketten SV 67r, Intyg för reseersättning (pdf, på finska).