Stöd för boende

De stöd för boende som FPA betalar är:

 • allmänt bostadsbidrag
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • bostadstillägg för studerande
 • bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd

Det här avsnittet av webbplatsen handlar om det allmänna bostadsbidraget.

Vem kan få allmänt bostadsbidrag?

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Med hjälp av bidraget klarar du av att betala dina boendeutgifter. Bostadsbidrag kan betalas till en person eller till ett hushåll med flera personer.

Vad är ett hushåll?

Med ett hushåll avses alla de personer som stadigvarande bor i samma bostad. I allmänhet består ett hushåll av ett gift par, ett sambopar eller en familj. Ett hushåll kan också bestå av en enda person.

Du kan få allmänt bostadsbidrag för

 • en hyresbostad
 • en aktielägenhet
 • ett egnahemshus
 • en bostadsrättsbostad
 • en delägarbostad.

Boendeutgifter

Du kan få bostadsbidrag för till exempel följande boendeutgifter:

 • hyresbostad: hyra, vattenavgifter och uppvärmningskostnader
 • aktielägenhet: vederlag, räntor på bostadslån, vattenavgifter och uppvärmningskostnader
 • egnahemshus: utgifter för underhåll av fastigheten och räntor på bostadslån
 • bostadsrättsbostad: bruksvederlag, räntor på bostadslån, vattenavgifter och uppvärmningskostnader
 • delägarbostad: hyra, vattenavgifter och uppvärmningskostnader

Läs mer om ansökan om allmänt bostadsbidrag på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Vattenavgiften godkänns som en separat utgift, om den inte ingår i hyran eller vederlaget. Som vattenavgift godkänner FPA 19 euro i månaden per person.

Uppvärmningskostnaderna godkänns som en separat boendeutgift, om de inte ingår i hyran eller vederlaget. Om du bor ensam godkänner FPA 41 euro i månaden som uppvärmningskostnad. Om ni är fler som bor i samma hushåll godkänns 41 euro för den första personen och för de andra 14 euro per person.

Om du bor i ett egnahemshus godkänner FPA underhållsutgifterna som boendeutgifter.

Underhållsutgifterna består av de utgifter som man har för ett egnahemshus, som till exempel utgifterna för vattnet, uppvärmningen och liknande utgifter. Det finns bestämmelser i lagen om hur stora underhållsutgifter som kan godkännas.

Om du har bostadslån godkänner FPA en del av de årliga räntorna som boendeutgifter. Av räntorna godkänns 73 procent, alltså nästan tre fjärdedelar.

Om du har frågor om det allmänna bostadsbidraget, ring servicenumret 020 692 230.

Läs mer