Bostadstillägg - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Bostadsbidrag och bostadstillägg

FPA stöder de studerandes boende genom att betala allmänt bostadsbidrag eller bostadstillägg till studiestödet.

Allmänt bostadsbidrag

Studerande i Finland kan få allmänt bostadsbidrag.

Man kan inte ansöka om allmänt bostadsbidrag på blanketten för ansökan om studiestöd. Allmänt bostadsbidrag har en egen blankett. Personer som hör till samma hushåll ska ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

Ett hushåll är alla personer som bor stadigvarande i samma bostad. I allmänhet består ett hushåll av ett gift par, ett sambopar eller en familj. Också en enda person kan vara ett hushåll.

Inkomsterna för alla som hör till hushållet påverkar bostadsbidragets belopp. Inkomsterna inverkar på ett annat sätt än de gör i fråga om studiestödet.

Läs mer om det allmänna bostadsbidraget på FPA:s webbplats (på lättläst svenska).

Det finns en räknare på FPA:s webbplats som du kan använda för att beräkna hur mycket du kan få i allmänt bostadsbidrag (på standardspråk).

Studiestödets bostadstillägg

Du kan få studiestödets bostadstillägg om du studerar utomlands eller på Åland. Då är bostadstillägget 210 euro i månaden.

Du kan också få bostadstillägg om du studerar i Finland vid en folkhögskola eller ett idrottsinstitut, förutsatt att dina studier kostar och du bor på skolans elevhem. Då är bostadstillägget cirka 89 euro i månaden.

Du kan få bostadstillägg och annat studiestöd endast för studiemånaderna.

Det finns ingen åldergräns för att få bostadstillägg. Föräldrarnas inkomster påverkar inte bostadstillägget.

Läs mer

Senast ändrad 2.6.2023

Vad tycker du om sidan?