Bostadstillägg och bostadsbidrag

Du kan få studiestödets bostadstillägg om du studerar utomlands eller på Åland. Då är bostadstillägget 210 euro i månaden.

Du kan också få bostadstillägg om du studerar i Finland vid en folkhögskola eller ett idrottsinstitut, förutsatt att dina studier kostar och du bor på skolans elevhem. Bostadstillägget är 89 euro i månaden. Du kan få bostadstillägg och annat studiestöd endast för studiemånaderna.

Det finns ingen åldersgräns för att få bostadstillägg. Föräldrarnas inkomster påverkar inte bostadstillägget.

Allmänt bostadsbidrag

Studerande i Finland kan få allmänt bostadsbidrag.

Man kan inte ansöka om allmänt bostadsbidrag på blanketten för ansökan om studiestöd, utan man ska ansöka om det separat. Personer som hör till samma hushåll ska ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

Ett hushåll är alla personer som bor stadigvarande i samma bostad. Ett hushåll är i allmänhet ett gift par, ett sambopar eller en familj. Också en enda person kan vara ett hushåll.

Inkomsterna för alla som hör till hushållet påverkar bostadsbidragets belopp. Inkomsterna inverkar på ett annat sätt än de gör i fråga om studiestödet.

Läs mer om det allmänna bostadsbidraget på FPA:s webbplats (lättläst).