Inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i en arbetslöshetskassa. Till exempel fackförbunden har ofta en egen arbetslöshetskassa. Det finns också arbetslöshetskassor till vilka vem som helst kan höra.

FPA betalar inte inkomstrelaterad dagpenning. Du kan alltså inte ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos FPA.

Du måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning. Du ska också uppfylla arbetsvillkoret.

Inkomstrelaterad betyder att dagpenningen beräknas enligt din inkomst.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning för högst 400 dagar. Om du har arbetat kortare tid än 3 år kan du få inkomstrelaterad dagpenning för högst 300 dagar.

Mer information om inkomstrelaterad dagpenning får du hos din egen arbetslöshetskassa eller hos Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ (www.tyj.fi/sv, inte på lättläst).

Grunddagpenning

Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa och inte får inkomstrelaterad dagpenning kan du få grunddagpenning från FPA. Du kan få grunddagpenning för högst 400 dagar. Om du har arbetat kortare tid än 3 år kan du få grunddagpenning för högst 300 dagar.

Om du är under 25 år finns det vissa begränsningar i grunddagpenningen. Kontrollera med TE-byrån om du kan få arbetsmarknadsstöd.

Hur stor är grunddagpenningen?

Grunddagpenningen är 33,78 euro per dag. Den betalas för 5 dagar i veckan.

Om du har barn får du också en barnförhöjning. Den är 5,28–10 euro per dag beroende på hur många barn du har.

Du betalar skatt på grunddagpenningen.

Läs mer om ansökan om grunddagpenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Du kan få en förhöjningsdel till grunddagpenningen om du deltar i sådan verksamhet som du har kommit överens om med TE-byrån.

Grunddagpenningens förhöjningsdel är 4,79 euro per dag. Grunddagpenningens förhöjningsdel betalas för högst 200 dagar.

Använd en räknare på FPA:s webbplats för att se hur mycket du kan få i grunddagpenning (inte på lättläst).

Söka jobb utomlands

I vissa fall kan du få arbetslöshetsdagpenning också när du är utomlands och söker jobb där.

Arbetsvillkoret

För att få grunddagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret. Du uppfyller arbetsvillkoret om

  • du har arbetat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna
  • din arbetstid var minst 18 timmar i veckan
  • du fick en lön som följer branschens kollektivavtal eller som var minst 1 252 euro per månad.

I arbetsvillkoret kan också räknas in arbete som du haft i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz.

I vissa fall kan arbete under en längre period än 28 månader räknas in i arbetsvillkoret. Det här är möjligt i följande fall:

  • du har varit sjuk
  • du har studerat
  • du har tagit hand om ditt barn, som är yngre än 3 år
  • du har deltagit i sådan verksamhet som TE-byrån ordnat.

För företagare gäller andra arbetsvillkor. Om du är företagare kan du kontakta FPA och kontrollera vilka villkoren för grunddagpenning är.

Om du har frågor får du gärna ringa servicenumret 020 692 230.