När barnet har fötts

Efter att barnet har fötts får föräldrarna vara hemma med barnet. Under den här tiden får föräldrarna stöd från FPA för att trygga familjens inkomst.

Moderskapspenning

Efter barnets födelse fortsätter mammaledigheten i cirka 3 månader. Under den här tiden får mamman moderskapspenning.

Läs mer om moderskapspenning på FPA:s webbplats (lättläst).

Läs mer om ansökan om moderskapspenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Faderskapspenning

Pappan kan vara pappaledig i högst 54 vardagar, alltså cirka 9 veckor. FPA betalar faderskapspenning under pappaledigheten. Av den här tiden kan pappan vara ledig samtidigt som barnets mamma 1–18 vardagar, alltså 3 veckor. Du kan ta ut den här delen av pappaledigheten på en gång eller uppdelad på högst fyra perioder.

Om du redan har varit pappaledig i 18 vardagar, kan du vara ledig i 36 vardagar till. Du kan använda resten av ledigheten när tiden med föräldrapenning har tagit slut. Du kan ta ut hela ledigheten på en gång eller uppdelad på två perioder. Om du ännu inte alls har varit ledig kan du vara ledig alla 54 vardagar på en gång.

Om din familj får tvillingar betalar FPA faderskapspenning för ytterligare 18 vardagar. I sådana fall kan pappan vara ledig samtidigt som mamman eller efter att betalningen av föräldrapenningen tagit slut.

Läs mer om ansökan om faderskapspenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Meddela arbetsgivaren

Du ska ta ut din pappaledighet innan barnet fyller 2 år.

Du kan ansöka om faderskapspenning även efter att du varit pappaledig. Du måste ändå ansöka om faderskapspenning senast då barnet fyller 2 år och 2 månader.

Innan du ansöker ska du ta reda på om du får lön för den tid då du är pappaledig.

Meddela din arbetsgivare att du tänker vara pappaledig senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om du är ledig högst 12 vardagar räcker det om du meddela arbetsgivaren detta 1 månad innan du börjar ledigheten.

Du kan ansöka om faderskapspenning också om du är till exempel företagare, arbetslös eller studerande.

Föräldrapenning

En av föräldrarna kan vara föräldraledig. De kan också vara lediga turvis. Föräldraledigheten är högst 158 vardagar, alltså cirka 6 månader.

FPA betalar föräldrapenning under föräldraledigheten.

När FPA inte längre betalar föräldrapenning är barnet cirka 9 månader. En familj som får tvillingar får föräldrapenning för ytterligare 60 vardagar.

En mamma som ensam tar hand om sitt barn kan få föräldrapenning för ytterligare 54 vardagar. Ett krav är att det inte har fastställts någon pappa för barnet, och att mamman inte har en partner som skulle kunna få faderskapspenning.

Efter förlossningen ska mamman gå på efterundersökning, och skicka ett intyg över efterundersökningen till FPA. FPA behöver intyget för att kunna betala ut föräldrapenning.
Ansök om föräldrapenning en månad innan du blir föräldraledig.

Föräldrarna kan också arbeta deltid och ta hand om barnet turvis. För den tiden betalar FPA partiell föräldrapenning till båda föräldrarna.

Läs mer om ansökan om föräldrapenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Hur mycket stöd får man?

Hur mycket man får i moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning räknas ut enligt årsinkomsten. Din årsinkomst är dina inkomster under 12 månader. Om du ansöker om föräldrapenning till exempel från maj 2021 beräknar FPA beloppet utifrån dina inkomster för tiden 1.4.2020–31.3.2021.

Stödet är alltid lägre än lönen. Vanligen är det cirka 70 procent av inkomsterna. Stödet betalas i allmänhet för 6 dagar i veckan.

Beräkna med en räknare hur mycket stöd du kan få (inte på lättläst).

Om du får lön för den tid då du är föräldraledig betalar FPA stödet till din arbetsgivare.

Om du har studerat, varit sjuk eller utan arbete påverkar det hur stort stöd du får. Det lägsta beloppet är cirka 20,90 euro per dag. Så mycket får till exempel studerande.
Du betalar skatt på föräldradagpenningarna.

Om du har ett arbete tjänar du in pension och semester också när du är mammaledig, pappaledig eller föräldraledig.

FPA-kortet

När ett barn föds i Finland skickar sjukhuset information om barnet till befolkningsregistret. Därifrån skickas informationen till FPA. Barnet får en personbeteckning.

När barnet har fått ett namn får det ett eget FPA-kort, alltså ett sjukförsäkringskort. Kortet skickas hem per post.

Läs mer