Pensioner som FPA betalar

Om du inte får någon arbetspension eller om din arbetspension är liten får du folkpension från FPA. FPA betalar också garantipension om dina övriga pensioner är mycket små eller om du inte alls får någon annan pension.

Folkpension

Du kan få full folkpension bara om du inte får någon arbetspension alls eller om din arbetspension är högst ungefär 56 euro per månad. Om din arbetspension är större får du mindre folkpension eller ingen folkpension alls.

Den högsta möjliga folkpensionen är cirka 665 euro per månad. Om du är gift eller sambo är den högsta möjliga folkpensionen cirka 594 euro per månad.

Folkpensionen kan bli mindre om du börjar ta ut din pension innan du fyller 65 år. Folkpensionen kan också bli mindre om du har bott utomlands. Om du flyttar utomlands kan det inverka på din folkpension. Om du vill veta mer om hur vistelse utomlands påverkar folkpensionen kan du ringa servicenumret 020 634 0300.

Din folkpension blir mindre på grund av

 • din arbetspension
 • andra pensioner och ersättningar som du får.

Din folkpension påverkas inte av

 • din partners inkomster
 • den pension som du tjänat in när du skött dina barn
 • den pension som du tjänat in när du studerat
 • en engångsförhöjning av invalidpensionen.

Du betalar skatt på FPA-pensioner och arbetspensioner.

Inkomstgränserna för folkpension

Det lönar sig inte att ansöka om folkpension om dina övriga pensioner och ersättningar är högre än inkomstgränserna.

FPA fattar beslut om folkpension eller garantipension efter att det är klart hur mycket du får i pension från annat håll.

Du kan få folkpension om dina övriga pensioner och ersättningar som påverkar folkpensionen är mindre än följande inkomstgränser:

 • cirka 1 231 euro per månad för dem som är gifta eller sambor
 • cirka 1 373 euro per månad för dem som är ensamstående

Inkomstgränserna gäller bruttoinkomsterna, alltså inkomsterna före skatt. Inkomstgränserna kan vara lägre om du har bott utomlands.

Läs mer om beloppen av pensionerna från FPA och om inkomstgränserna på FPA:s webbplats (inte på lättläst)

Garantipension

Endast pensionstagare som bor i Finland som kan få garantipension. Du kan få garantipension om du har bott minst 3 år i Finland.

Garantipensionens fulla belopp är cirka 838 euro per månad. Om du inte har någon annan pension, får du full garantipension.

Din garantipension blir mindre om du tar ut förtida ålderspension. I så fall kan det hända att du inte får någon garantipension alls.

De här pensionerna minskar garantipensionens belopp:

 • folkpension
 • arbetspension
 • efterlevandepension
 • andra pensioner som du har.

Hela beloppet av dessa pensioner dras av från garantipensionens fulla belopp.

Till exempel vårdbidrag, bostadsbidrag, arbetsinkomster och din egen eller din partners egendom minskar inte garantipensionens belopp. Om du får sjukpension eller invalidpension kan dina arbetsinkomster påverka utbetalningen av garantipension. Familjeförhållandena inverkar inte på garantipensionens belopp.

Om du vill veta hur vistelse utomlands påverkar din garantipension kan du ringa servicenumret 020 634 0300.

Läs mer om ansökan om garantipension på FPA:s webbplats (inte på lättläst).