Pensioner som FPA betalar

Folkpension

Om du inte får någon arbetspension eller om din arbetspension är liten får du folkpension från FPA. Du kan få full folkpension bara om din arbetspension är mindre än 59 euro per månad. Om din arbetspension är större får du mindre folkpension eller ingen folkpension alls.

Full folkpension är cirka 703 euro per månad. För gifta och sambor är fullt belopp cirka 628 euro per månad.

Folkpensionen kan bli mindre om du tar ut förtida  ålderspension innan du fyller 65 år. Folkpensionen kan också bli mindre om du har bott utomlands. En flytt utomlands kan också påverka folkpensionen. Om du vill veta mer om hur vistelse utomlands påverkar folkpensionen kan du ringa servicenumret 020 634 0300.

Din folkpension blir mindre på grund av

  • arbetspension
  • andra pensioner och ersättningar som du får.

Din folkpension påverkas inte av

  • din partners inkomster
  • den pension som du tjänat in när du skött dina barn
  • den pension som du tjänat in när du studerat
  • en engångsförhöjning av invalidpensionen.

Du betalar skatt på FPA-pensioner och arbetspensioner.

Inkomstgränserna för folkpension

Du kan få folkpension om dina övriga pensioner och ersättningar som påverkar folkpensionen är mindre än följande inkomstgränser:

  • cirka 1301 euro per månad, om du är gift eller har en sambo
  • cirka 1452 euro per månad, om du bor ensam

Inkomstgränserna gäller bruttoinkomsterna, alltså inkomsterna före skatt. Inkomstgränserna kan vara lägre om du har bott utomlands. I vissa fall kan inkomstgränserna också vara högre.

FPA fattar beslut om folkpension eller garantipension efter att det är klart hur mycket du får i pension från annat håll.

Läs mer om beloppen av pensionerna från FPA och om inkomstgränserna på FPA:s webbplats (inte på lättläst)

Garantipension

FPA betalar garantipension om dina övriga pensioner är mycket små eller om du inte alls får mågon annan pension.

Endast pensionstagare som bor i Finland som kan få garantipension. Du kan få garantipension om du har bott minst 3 år i Finland.

Garantipensionens fulla belopp är cirka 886 euro per månad. Om du inte har någon annan pension, får du full garantipension.

Din garantipension blir mindre om du tar ut förtida ålderspension. I så fall kan det hända att du inte får någon garantipension alls. Också andra pensioner som du får minskar garantipensionens fulla belopp.

Till exempel vårdbidrag, bostadsbidrag, arbetsinkomster och din eller din partners egendom minskar inte garantipensionens belopp. Om du får sjukpension eller invalidpension kan dina arbetsinkomster påverka utbetalningen av garantipension. Familjeförhållandena inverkar inte på garantipensionens belopp.

Om du vill veta hur vistelse utomlands påverkar din garantipension kan du ringa servicenumret 020 634 0300.

Läs mer om ansökan om garantipension på FPA:s webbplats (inte på lättläst).