Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller har en funktionsnedsättning kan du få ekonomiskt stöd från FPA. Om sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar din förmåga att klara av vardagen eller jobba kan du få rehabilitering.

Vilka kostnader ersätter FPA?

FPA kan betala ersättning för en del av följande kostnader:

  • kostnader för sådana receptbelagda läkemedel som ger rätt till ersättning
  • privatläkares arvoden
  • tandläkarens arvoden
  • kostnader för resor till sjukvård, undersökningar eller rehabilitering.

Du kan också få ersättning om du blir utan lön för att du har varit sjuk eller om du har tagit hand om ditt sjuka barn.

FPA betalar ingen ersättning för offentlig hälso- och sjukvård, alltså vård på en hälsocentral eller ett sjukhus.

Om du arbetar kan du besöka företagshälsovården som din arbetsgivare ordnar. Försäkringsbolag säljer också privata sjukförsäkringar som kan ersätta en del av kostnaderna om du blir sjuk.

Om ditt barn blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt kan du ta barnet till en hälsocentral eller till en privatläkare.
FPA betalar ersättning för en del av en privatläkares arvode. Dessutom ersätter FPA en del av kostnaderna för läkemedel. Däremot ersätter FPA inte behandlingar som ges på en hälsocentral.

Om ett barn under 10 år plötsligt blir sjukt kan du stanna hemma från jobbet för att sköta barnet. Det kallas tillfällig vårdledighet. Du kan sköta barnet i högst 4 arbetsdagar. Din arbetsgivare behöver inte betala lön för tillfällig vårdledighet. Inte heller FPA betalar något stöd för den här tiden.

Specialvårdspenning

Du kan få specialvårdspenning om du sköter ett barn under 16 år som har en svår sjukdom eller funktionsnedsättning. Du kan få specialvårdspenning om du måste vara borta från jobbet på grund av:

  • barnets sjukhusvård
  • vård hemma i samband med sjukhusvården
  • barnets rehabilitering
  • att barnet provar på dagvård eller skolgång.

Specialvårdspenningen är lika stor som sjukdagpenningen. Dina möjligheter att få specialvårdspenning påverkas av vårdställe, vårdskedet och ditt barns ålder och sjukdom.
Tillsammans med din ansökan ska du skicka ett läkarutlåtande D där det står varför du behöver specialvårdspenning.

Ansök om specialvårdspenning inom 4 månader från den dag då vården började.

Läs mer om ansökan om specialvårdspenning på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

FPA-kortet

Om du har ett FPA-kort kan de flesta privata läkarstationer direkt dra av den del av priset som FPA ersätter. I så fall behöver du inte ansöka om ersättning efter besöket. Alla som har rätt till den sociala tryggheten i Finland kan få ett FPA-kort. Kortet är gratis och skickas hem till dig.

Du kan beställa FPA-kortet på servicenumret 020 692 224.

Det europeiska sjukvårdskortet

Om du reser i andra länder i Europa lönar det sig att ha ett europeiskt sjukvårdskort.

Beställ det europeiska sjukvårdskortet via FPA:s e-tjänst (inte på lättläst) eller per telefon på servicenumret 020 692 224.

Kortet är gratis. Det skickas hem till dig per post.

Om du behöver få akut sjukvård utomlands ska du visa upp kortet och ett identitetsbevis på vårdstället. Kortet gäller i alla EU-länder, i EES-länder och i Schweiz. Innan du åker utomlands lönar sig att ta reda på hur man ska göra i olika länder om man plötsligt blir sjuk.

Läs mer om hur det europeiska sjukvårdskortet fungerar utomlands på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Om du inte har kortet med på resan måste du först betala sjukvården själv och senare ansöka om ersättning hos FPA.

Det finns också många försäkringsbolag som säljer reseförsäkringar som ersätter försäkringsbolaget kostnader för sjukvård utomlands.

Läs mer