Utbildning och träning

Som arbetslös har du möjlighet att delta i utbildning eller i olika slag av träning. Om du gör det förbättrar du dina möjligheter att få jobb.

Du kan också få stöd för den tid då du deltar i utbildning eller träning. Det finns så kallad sysselsättningsfrämjande service för arbetslösa.

Sådan service är:

  • studier
  • arbetskraftsutbildning
  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • arbetsprövning
  • utbildningsprövning
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Mer information om sysselsättningsfrämjande service får du på TE-byrån (inte på lättläst).

Du ska komma överens med TE-byrån vilken utbildning eller träning du kan delta i och tillsammans göra upp en sysselsättningsplan.

Du får stöd som vanligt medan du deltar i sådan utbildning eller träning som du har kommit överens om med TE-byrån. I vissa situationer kan du dessutom få förhöjt stöd för högst 200 dagar.

I vissa fall kan du få ersättning för resekostnader och andra utgifter som du har när du deltar i utbildning eller träning.