FPA:s stöd för studerande

Om du studerar kan du få studiestöd från FPA.

Till studiestödet hör

 • studiepenning
 • studiepenningens försörjarförhöjning
 • studiepenningens läromaterialstillägg
 • statsgaranti för studielån
 • bostadstillägg.

Du kan få bostadstillägg bara om du studerar till exempel på Åland, utomlands eller vid en folkhögskola. I annat fall kan du få allmänt bostadsbidrag.

Läs mer om det allmänna bostadsbidraget på FPA:s webbplats (lättläst).

Andra stöd för studerande som FPA betalar är till exempel

 • skolresestöd
 • studielånskompensation
 • måltidsstöd.

Vem får studiestöd?

Du kan ansöka om studiestöd när du inleder studier efter grundskolan.

Dina inkomster och ibland också dina föräldrars inkomster kan påverka dina möjligheter att få studiestöd.

Du kan få studiestöd om du studerar vid

 • ett gymnasium
 • en yrkesläroanstalt
 • en högskola
 • en folkhögskola.

För studier vid ett vuxengymnasium kan du få studiestöd bara om du tar en kombinationsexamen.

Om du kommer från ett annat land för att studera i Finland får du vanligen inte studiestöd.

Om du studerar i ett annat land kan du få studiestöd från FPA. I så fall måste du ha fasta band till Finland, alltså att du bor här eller har familj här.

Vem får inte studiestöd?

Du kan inte få studiestöd om du redan har till exempel något av följande stöd:

 • studiestöd från ett annat land
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 • sjukdagpenning
 • vuxenutbildningsstöd (utöver det kan du få statsgaranti för studielån)
 • alterneringsersättning
 • rehabiliteringspenning för dina studier
 • pension (gäller inte familjepension).

Du kan inte heller få studiestöd om

 • du deltar i arbetskraftsutbildning
 • du studerar med läroavtal
 • du gör militärtjänst eller civiltjänst.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk mitt under studierna kan du bli sjukledig och ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Om FPA beviljar dig sjukdagpenning, avbryter FPA utbetalningen av ditt studiestöd.

Läs mer om sjukdagpenning på FPA:s webbplats (lättläst).

Militärtjänst och civiltjänst

Du kan inte få studiestöd när du gör militärtjänst eller civiltjänst. Om du får studiestöd när du börjar din militärtjänst eller civiltjänst måste ditt studiestöd dras in. Du kan ansöka om studiestöd på nytt när du börjar studera igen.

Du kan be att studiestödet dras in och ansöka om studiestöd på nytt i FPA:s e-tjänst (inte på lättläst).

Studiestöd för gymnasie- och yrkesstudier

Du kan få studiestöd för gymnasiestudier och yrkesstudier.  För studier vid ett vuxengymnasium kan du få studiestöd bara om du tar en kombinationsexamen.

Du kan också få studiestöd för till exempel

 • studier vid en folkhögskola eller ett idrottsinstitut
 • handledande utbildning
 • utbildning som förbereder för gymnasiet och som är avsedd för invandrare
 • grundläggande utbildning för vuxna.

Du får studiestöd för en viss tid. För gymnasiestudier beviljas stöd först till slutet av det tredje studieåret. För yrkesstudier får du stöd för den tid som motsvarar studiernas omfattning. Om dina studier fortsätter efter det ska du ansöka om stöd för tilläggstid.

Om du blir färdig med dina studier tidigare än planerat eller om du avbryter dina studier ska du meddela FPA detta.

Studiestöd för högskolestudier

Du kan få studiestöd för

 • studier för högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola
 • utbildning som förbereder för yrkeshögskolestudier och som är avsedd för invandrare
 • studier för att avlägga fristående betyg eller studiehelheter efter en högskoleexamen

Hur lång tid du kan få studiestöd beror på studiernas omfattning. Under ett läsår betalas studiestöd vanligen för 9 månader.

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra framsteg i studierna. FPA följer upp hur det går med dina studier.

Hur mycket studiestöd kan man få?

Studerande som inte har barn kan få högst cirka 900 euro i månaden i studiepenning och studielån. Av den här summan är cirka 250 euro studiepenning och 650 euro är studielån.

Studerande som har barn kan få studiepenningens försörjarförhöjning.

Dessutom kan studerande få allmänt bostadsbidrag.

Om du har frågor om de olika stöden för studerande och värnpliktiga får du gärna ringa servicenumret 020 692 229.

Läs mer