Måkam koolaid tuärjjõõzz vuäitt vuäǯǯad? | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Måkam koolaid tuärjjõõzz vuäitt vuäǯǯad?

Vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz ij vueiʹt vuäǯǯad juõʹǩǩnallšem koolaid. Tõt lij jurddum vieʹltʼteʹmes koolaid, mâʹte jälstummša da porrmõʹšše.

Vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzzâst primmsallaš koolaid jueʹjjet vuâđđvuässa da jeeʹres vuâđđkoolaid.

Vuâđđvueʹss

Vuâđđvuässa lie laʹsǩǩuum valmmša aarǥ takai kool, mâʹte porrmõš da pihttâz. Ko ooʒʒak tuärjjõõzz, tuʹst ij taarbâž čuäʹjted kuuitid leʹbe laaskid täin koolain.

Juõʹǩǩ piârnekka vääʹldet lokku jiijjâs vuâđđvueʹzz.

Vuâđđvueʹss âânn seʹst

 • porrmõškoolaid
 • piiutâskoolaid
 • occnjaž tiõrvâsvuõtthuâllkoolaid (ouddmiârkkân jiõččhåiddtalkkâz, koid jeät taarbšuku reseeʹpt)
 • persoonlaž puuʹttesvuõđâst da põõrt puuʹttesvuõđâst šõddi koolaid
 • pääiklažjååttlõõǥǥ ââʹnnem
 • gaʹzeââʹt tiʹllʼjem
 • teʹlfoon da teâttjååttlõõǥǥ ââʹnnem di neʹttõhttvuõđ
 • staarjõõzzid da virkkõõvvâm
 • jeeʹres vaʹstteei juõʹǩǩpeivvsaž jieʹllma kuulli koolaid.

Jeeʹres vuâđđkool

Vuäitak lââʹssen ooccâd tuärjjõõzz jeeʹres vuâđđkoolaid.

Jõs ooʒʒak tuärjjõõzz täid koolaid, tuʹst feʹrttai tååimted koolaid õhttneei kuuitid da laaskid Kelaaʹje ooccmõõžž meâlddõssân.

Jeeʹres vuâđđkool lie

 • toolkvaž jälstemkool (ouddmiârkkân vuåkrr, vaʹsttõk, liâdgg, dommååsktõs da piârripõõrt håiddamkool)
 • vieʹltʼteʹmes siirdčõõttâmkool
 • õõlmâs tiõrvâsvuõtthuâl kool, koid vuâđđvueʹss ij ââʹn seʹst (ouddmiârkkân tiõrvâsvuõttkõõskõõzz äʹššneǩmääus, reseʹptt-talkkâz da ååʹšǩ)
 • päärnai kååddlaž ouddpeâmm kool
 • škooulniiʹǩǩi tueʹles- da jeäʹǩǩespeiʹvvtoiʹmmjummuž kool
 • tiõttum kool, kook šâʹdde päärnain kaaunõõttmõõžžâst
 • taarblaž persoontuõđštõõzz, åårramäʹššǩeeʹrj leʹbe maatkčemäʹššǩeeʹrj haʹŋǩǩeemkool.
Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?