Mii lij piʹrǧǧeemtuärjjõs? | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Mii lij piʹrǧǧeemtuärjjõs?

Vuäitak ooccâd piʹrǧǧeemtuärjjõõzz, jõs tuu tieʹǧǧ jie riʹjtte vieʹltʼteʹmes koolaid. Vieʹltʼteʹmes kool lie ouddmiârkkân vuåkrr, porrmõš, tiõrvâsvuõtthåidd da pihttâz.

Piʹrǧǧeemtuärjjõõzzâst lie kolmm vueʹzz:

  • vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõs
  • tiuddeei piʹrǧǧeemtuärjjõs
  • cõggi piʹrǧǧeemtuärjjõs.

Vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz ooʒʒât Kelast.

Tuʹst vueiʹtte še leeʹd nåkam kool, koid jiõk vueiʹt vuäǯǯad vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz. Täʹl pueʹrrvââjjamvuuʹd sosiaalkääzzkõõzz vueiʹtte sij tuʹmmjõõzz mieʹldd miõttâd tuʹnne tiuddeei da õõudbeäʹlnn cõggi piʹrǧǧeemtuärjjõõzz.

Ooʒʒ pâi vuõššân Kelast vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzz. Ǩeeʹrjet ooccmõõžž Lââʹssteâđ-päikka tõid koolaid, koid taarbšak tiuddeei leʹbe cõggi piʹrǧǧeemtuärjjõõzz. Vuäitak raukkâd seämma vuâra, što Kela serdd ooccmõõžž pueʹrrvââjjamvuuʹd sosiaalkääzzkõõzzi ǩiõttʼtõõllâmnalla.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 8.2.2024