Äʹššed neeʹttest | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Äʹššed neeʹttest

Äʹššeemkääzzkõs OmaKela

Ooʒʒ ouddõõzz, vuõlttâd mieʹlddõõzzid da iʹlmmet muttsin. Kääzzkõs toiʹmmai lääddas da ruõccâs.

Ǩeeʹrjtõõđ kääzzkõʹsse

Neʹttäʹššeemkääzzkõõzzâst vuäitak

  • ooccâd miâlggâd pukid Kela ouddõõzzid
  • vuõltteed ooccmõʹšše taarbšum mieʹlddõõzzid. Čiõlgg snimldõk mieʹlddõõzzâst ǩeʹlbbai puârast!
  • iʹlmmted muttsin da looppted tuärjjõõzz
  • muʹtted tillnââmar
  • tääʹrǩsted, lie-a ooccmõõžžad čouddum, mâʹmmet ouddõõzz määuʹset da kuäʹss mäʹhssempeiʹvv lij
  • vuõltteed ouddõsaaʹššid õhttneei saaǥǥid.

Ǩeeʹrjtõõđ äʹššeemkääzzkõʹsse jiijjad neʹttbaŋkktiõttivuiʹm leʹbe teʹlfoonad mobiilstaanõõǥǥin. Kääzzkõs toiʹmmai lääddas da ruõccâs.

Žaaʹll, što sääʹmǩiõl spesiaalmiârk jie võl toiʹmme äʹššeemkääzzkõõzzâst. Vuäitak kuuitâǥ tuåimted Kelaaʹje sääʹmǩiõllsaž äʹššǩiiʹrjid (ooccmõõžžid, lââʹssčiõlǥtõõzzid) äʹššeemkääzzkõõzz saaǥǥ mieʹlddõssân.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 19.10.2023

Mõõnn miõl leäk seeidast?