Škooultõõzz da harjjtõõllmõõžž | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Škooultõõzz da harjjtõõllmõõžž

Reâuǥteʹmmen vuäitak ooʒʒõõttâd škooultõʹsse leʹbe harjjtõõllmõʹšše. Nääiʹt pueʹrääk tuu vueiʹttemvuõđid vuäǯǯad reâuǥ. Vuäitak vuäǯǯad tuärjjõõzz še škooultõõzz leʹbe harjjtõõllmõõžž ääiʹjest.

TJ-konttrest lie jeeʹresnallšem tuâjjtâttmõõžž ooudeei kääzzkõõzz.

Tõk lie

  • mättʼtõõttmõš
  • reâuggviõkkškooultõs
  • reâuggooccâmvalmštummuš
  • sueʹrǧǧvalmštummuš
  • reâuggǩiččlõddmõš
  • škooultemǩiččlõddmõš
  • säuʹrsmõʹtti tuâjjtoiʹmmjummuš.

Looǥǥ lââʹzz tuâjjtâttmõõžž oouʹdeei kääzzkõõzzin (tyomarkkinatori.fi).

Kõõjj lââʹzz tuâjjtâttmõõžž ooudeei kääzzkõõzzin da suåv tõid vuässõõttmest TJ-konttrest.

Vuäǯǯak škooultõõzz leʹbe harjjtõõllmõõžž ääiʹjest tuärjjõõzz takainalla, jõs leäk suåppâm vuässõõttmest TJ-konttrin. TJ-konttrin suåppum škooultõõzz leʹbe harjjtõõllmõõžž ääiʹjest vuäitak vuäǯǯad tuärjjõssʼsad še pââjõõzz. Pââjõõzz vuäitt vuäǯǯad jäänmõsân 200 peeiʹvest.

Vuäitak måtam vuõʹjjin vuäǯǯad koʹrvvõõzz maaʹtǩikoolain da jeeʹres koolain tõn ääiʹjest, kuäʹss vuässõõđak škooultõʹsse leʹbe jeeʹres toiʹmmjummša.

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?