Õllškooulmättʼtõõtti tiõrvâsvuõtthåiddmähss | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Õllškooulmättʼtõõtti tiõrvâsvuõtthåiddmähss

Ämmatõllškoouli da universiteeʹtti mättʼtõõđjin feʹrttai mäʹhssed tiõrvâsvuõtthåiddmähss Kelaaʹje, jõs sij spraavee tuʹtǩǩõõzz da lie iʹlmmtõõttâm mieʹldd åårrjen õllškoouʹle. Mähss lij nuʹt 37 euʹrred lookkâmpââʹjest.

Tiõrvâsvuõtthåiddmääusain teäggtet Pâʹjjmättʼtõõđji tiõrvâsvuõtthåiddfoond (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö leʹbe YTHS) toiʹmmjummuž. Ämmatõllškoouli da universiteeʹtti mättʼtõõtti vuäǯǯa YTHS:st tiõrvâsvuõtthååid.

Kela ij vuõlttâd määusast laask. Ton õõlǥak jiõčč muʹštted mäʹhssed tõn.

Mähss âlgg mäʹhssed 2 vuâra eeʹjjest. Määuʹs ǩiđđlookkâmpââʹj määus mââimõõzzâst 15.3. da čõhččlookkâmpââʹj määus mââimõsân 15.11.

​Vuäitak mäʹhssed määus neeʹttest.

Jõs puäđak ålggjânnmin Lääʹddjânnma mättʼtõõttâd, čiõʹlǧǧed feʹrttai-a tuʹst mäʹhssed määus.

Seidd peeiʹvtum 5.6.2024