Vuõrâsoummiškooultemttuärjjõs | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Vuõrâsoummi škooultemtuärjjõs

Jõs leäk leämmaž reâuggjieʹllmest uuʹccmõsân 8 eeʹǩǩed, vuäitak vuäǯǯad vuõrâsoummiškooultemtuärjjõõzz. Tõn meâtt Työllisyysrahasto, ij Kela.

Vuäitak vuäǯǯad vuõrâsoummuiškooultemtuärjjõõzz määttaid, jõs määtt äʹlǧǧe mââimõõzzâst 31.7.2024 da tuärjjõõzz mähssmõš älgg še mââimõõzzâst täʹl. Vuäitak vuäǯǯad tuärjjõõzz eeʹjj 2025 loopp räjja. vuõrâsoummuiškooultemtuärjjõõzz jiõk vueiʹt vuäǯǯad, jõs määtt äʹlǧǧe 1.8.2024 leʹbe tõn mâŋŋa.

Jõs vuäǯǯak vuõrâsoummiškooultemtuärjjõõzz uuʹccmõsân 8 neäʹttel ääiʹj, Kela vuäitt miõttâd tuʹnne mättlääin riikktäʹǩǩõõzz. Täʹǩǩõs lij 650 euʹrred määnpââʹjest.

Jõs spraavak õllškooultuʹtǩǩõõzz da tuejjääk tõn mieʹrrääiʹjest, Kela vuäitt mäʹhssed pieʹǩǩ mättjemlääinstad.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 5.6.2024