Vuoden vaihteessa voimaan tulevat muutokset Kelan tukiin päivitetään selkosuomenkielisille sivuille 31.1. mennessä

Vuoden vaihteessa voimaan tulevat muutokset Kelan tukiin päivitetään selkosuomenkielisille sivuille 31.1.2020 mennessä. Muuttuneet tiedot ovat nähtävillä kela.fin yleissuomenkielisillä sivuilla heti 1.1.2020 lähtien.