Ansiopäiväraha ja peruspäiväraha

Jos jäät työttömäksi, voit saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Ansiopäiväraha

Voit saada ansiopäivärahaa, jos kuulut työttömyyskassaan. Eri ammattiliitoilla on usein oma työttömyyskassa. On myös työttömyyskassoja, joihin kuka tahansa voi kuulua.

Kela ei maksa ansiopäivärahaa, eikä sitä haeta Kelasta.

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa, jos olet kuulunut työttömyyskassaan riittävän kauan ja täytät työssäoloehdon. Työssäoloehdon täyttäminen tarkoittaa, että ja olet ollut riittävän kauan töissä ennen työttömäksi jäämistä.

 Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, voit saada ansiopäivärahaa enintään 300 päivää.

Kysy lisätietoja ansiopäivärahasta omasta työttömyyskassasta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä (www.tyj.fi, yleissuomeksi).

Peruspäiväraha

Jos et ole työttömyyskassan jäsen etkä saa ansiopäivärahaa, Kela maksaa peruspäivärahaa. Sitä maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, peruspäivärahaa maksetaan enintään 300 päivää.

Peruspäivärahan saamiselle on rajoituksia, jos olet alle 25-vuotias. Tarkista TE-toimistosta, voitko saada peruspäivärahaa.

Paljonko peruspäivärahaa saa?

Peruspäiväraha on 35,72 e/päivä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. Jos sinulla on lapsia, saat lapsikorotuksen. Se on 5,61–10,61 e/päivä sen mukaan, montako lasta sinulla on.

Peruspäivärahaan voidaan maksaa korotusosaa, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan.

Peruspäivärahan korotusosa on 5,08 e/päivä. Peruspäivärahan korotusosaa maksetaan enintään 200 päivältä.

Lue lisää peruspäivärahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Peruspäivärahasta menee veroa.

Arvioi Kelan sivuilla olevalla laskurilla, kuinka paljon saat peruspäivärahaa (yleissuomeksi).

Työssäoloehto

Jotta saat peruspäivärahaa, sinun pitää täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, jos

  • olet ollut töissä vähintään 26 viikkoa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa
  • palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 283 e/kk.

Myös työskentely jossakin toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan.

Työssäoloehtoon voidaan laskea mukaan töitä myös pidemmältä ajalta kuin 28 kuukaudelta esimerkiksi silloin, jos

  • olet sairastanut
  • olet opiskellut
  • olet hoitanut alle 3-vuotiasta lastasi
  • olet osallistunut TE-toimiston järjestämään toimintaan.

Yrittäjällä on oma työssäoloehto. Jos olet yrittäjä, tarkista peruspäivärahan ehdot Kelasta.

Työttömänä ulkomailla

Työttömyyspäivärahaa maksetaan joissakin tapauksissa myös silloin, kun olet ulkomailla ja haet siellä töitä.

Voit kysyä lisää palvelunumerosta 020 692 210.